Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Đại hội Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 29/05/2020 | 09:58  | View count: 110

Sáng ngày 28/5/2020, Đại hội Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Xuân Hồng – Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Thị Thu Hường - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo Công an Quận, các đồng chí thành viên tổ công tác số 5 Quận ủy và đại biểu chính thức dự Đại hội.

          Trong nhiệm kỳ, cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi hành, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết quả tổ chức thi hành án dân sự về việc và về tiền:

+ Năm 2015: Về việc: thi hành xong 427 việc/ tổng số 554 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 77%;

Về tiền: thi hành xong 5 tỷ, 660 triệu, 440 nghìn đồng/ tổng số tiền 20 tỷ, 614 triệu, 978 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 31%;

+ Năm 2016: Về việc: thi hành xong 383 việc/ tổng số 498 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 77%;

Về tiền: thi hành xong 56 tỷ, 796 triệu, 956 nghìn đồng/ tổng số tiền 247 tỷ, 191 triệu, 944 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 23%;

+ Năm 2017: Về việc: thi hành xong 495 việc/ tổng số 656 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 75%;

Về tiền: thi hành xong 122 tỷ, 805 triệu, 776 nghìn đồng/ tổng số tiền 527 tỷ, 623 triệu, 097 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 33%;

+ Năm 2018: Về việc: thi hành xong 482 việc/ tổng số 632 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 76%;

Về tiền: thi hành xong 88 tỷ, 695 triệu, 042 nghìn đồng/ tổng số tiền 426 tỷ, 018 triệu, 070 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 21%;

+ Năm 2019: Về việc: thi hành xong 815 việc/ tổng số 1062 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 77%;

Về tiền: thi hành xong 81 tỷ, 679 triệu, 718 nghìn đồng/ tổng số tiền 616 tỷ, 339 triệu, 856 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 13%;

Về tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khác theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội: Kết quả thực hiện chỉ tiêu “Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật” theo Nghị quyết 37 của Quốc hội:

Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ ra quyết định thi hành án dân sự đảm bảo đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định của pháp luật. Các bản án, quyết định của Tòa án chuyển giao trực tiếp được kiểm tra, vào sổ nhận Bản án, quyết định và lập thành văn bản có ký nhận, đảm bảo thụ lý và ra quyết định đúng thời hạn quy định.

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư­ tư­ởng, lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức, giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong Chi bộ. Cán bộ, đảng viên phát huy đ­ược vai trò tiên phong gương mẫu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, có ý thức tốt trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị, chi bộ đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ, nguyên tắc Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Thu Hường - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ  chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị cấp ủy Chi bộ khóa mới cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, chi bộ cần tiếp tục chú trọng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi đảng viên, để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực rèn luyện cả về phẩm chất, năng lực và nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt công việc được giao một cách khoa học, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, phấn đấu nhiệm kỳ tới, không để đảng viên nào vi phạm kỷ luật.

Thứ hai, chi bộ tích cực tham mưu giúp Cấp ủy, Chính quyền thực hiện tốt Nghị quyết 49 của Bộ chính trị về “Chiến  lược cải cách tư pháp trong giai đoạn mới”, chú trọng chất lượng công tác tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả.

Mỗi đ/c cán bộ đảng viên, chấp hành viên phải thường xuyên đổi mới phương pháp tiếp cận vấn đề; có ý thức trách nhiệm cao, kịp thời đề xuất thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát huy vai trò là cơ quan tổ chức thi hành án dân sự quận, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực của pháp luật, chủ động phân loại xử lý đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, chính xác, không để tồn đọng, kéo dài.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt đảng; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, tăng cường đối thoại, trao đổi trong chi bộ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong cơ quan.

Thứ tư, quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ và các quy định của Đảng bộ cấp trên. Chú trọng đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, năng động, sáng tạo, nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và nâng cao sức chiến đấu của chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

 

Đ/c Trần Thị Thu Hường - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận quận ủy tặng hoa chúc mừng cấp ủy chi bộ khóa VIII

 

Tại Đại hội có 03 ý kiến phát biểu thảo luận, góp ý trực tiếp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI; thảo luận những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm bầu đúng, bầu đủ số lượng cấp ủy chi bộ là 03 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Chi bộ chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nhất trí, là kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quận ủy, Tổ công tác số 5 Quận ủy hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Tuyên giáo Quận ủy