Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Đại hội Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 29/05/2020 | 09:58  | View count: 196

Sáng ngày 28/5/2020, Đại hội Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Xuân Hồng – Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Thị Thu Hường - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo Công an Quận, các đồng chí thành viên tổ công tác số 5 Quận ủy và đại biểu chính thức dự Đại hội.

          Trong nhiệm kỳ, cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi hành, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết quả tổ chức thi hành án dân sự về việc và về tiền:

+ Năm 2015: Về việc: thi hành xong 427 việc/ tổng số 554 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 77%;

Về tiền: thi hành xong 5 tỷ, 660 triệu, 440 nghìn đồng/ tổng số tiền 20 tỷ, 614 triệu, 978 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 31%;

+ Năm 2016: Về việc: thi hành xong 383 việc/ tổng số 498 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 77%;

Về tiền: thi hành xong 56 tỷ, 796 triệu, 956 nghìn đồng/ tổng số tiền 247 tỷ, 191 triệu, 944 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 23%;

+ Năm 2017: Về việc: thi hành xong 495 việc/ tổng số 656 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 75%;

Về tiền: thi hành xong 122 tỷ, 805 triệu, 776 nghìn đồng/ tổng số tiền 527 tỷ, 623 triệu, 097 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 33%;

+ Năm 2018: Về việc: thi hành xong 482 việc/ tổng số 632 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 76%;

Về tiền: thi hành xong 88 tỷ, 695 triệu, 042 nghìn đồng/ tổng số tiền 426 tỷ, 018 triệu, 070 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 21%;

+ Năm 2019: Về việc: thi hành xong 815 việc/ tổng số 1062 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 77%;

Về tiền: thi hành xong 81 tỷ, 679 triệu, 718 nghìn đồng/ tổng số tiền 616 tỷ, 339 triệu, 856 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết 13%;

Về tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khác theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội: Kết quả thực hiện chỉ tiêu “Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật” theo Nghị quyết 37 của Quốc hội:

Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ ra quyết định thi hành án dân sự đảm bảo đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định của pháp luật. Các bản án, quyết định của Tòa án chuyển giao trực tiếp được kiểm tra, vào sổ nhận Bản án, quyết định và lập thành văn bản có ký nhận, đảm bảo thụ lý và ra quyết định đúng thời hạn quy định.

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư­ tư­ởng, lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm v