Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Đảng bộ Phường Thụy Khuê tổ chức thành công Đại hội đại biểu khóa XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
Ngày đăng 04/06/2020 | 16:16  | View count: 495

Từ ngày 02 đến 03/6/2020, Đảng bộ phường Thụy Khuê đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban chấp hành Quận ủy; các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 8 Quận ủy và 137 đảng viên ưu tú đại diện cho 1.028 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII đề ra đều đạt và vượt, góp phần quan trọng tạo nên những chuyển biến tích cực, tiến bộ toàn diện trong đời sống xã hội của địa phương. Kinh tế của phường tiếp tục phát triển đúng định hướng, tăng trưởng ổn định; Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm thu được 69.74 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách hằng năm theo dự toán giao. Về văn hóa - xã hội: đạt được nhiều kết quả tích cực, triển khai xây dựng phường văn hóa, văn hóa ứng xử có nhiều chuyển biến, giáo dục đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là làm tốt công tác cho vay vốn, giảm nghèo. Đến nay trên địa bàn phường không còn hộ nghèo. Công tác quản lý trật tự đô thị có chuyển biến tốt, vệ sinh môi trường ( đặc biệt  giữ gìn môi trường Hồ Tây). Trong 5 năm trên địa bàn phường có 220 công trình xây dựng, 100% các công trình được kiểm soát, thiết lập hồ sơ quản lý; duy trì định kỳ việc kiểm tra vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt tỷ lệ 98%. Công tác cải cách hành chính đã có hiệu quả tích cực, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ có chuyển biến tích cực. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị, quốc phòng được giữ vững ổn định, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác quốc phòng và quân sự địa phương. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ phường Thụy Khuê đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị; nghiêm túc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy… kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế của chi bộ, Đảng bộ, các quy định của Đảng. Công tác đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên. Đặc biệt là làm tốt công tác sắp xếp các chi bộ, tổ dân phố theo chỉ đạo của Thành ủy và Quận ủy.

Với những kết quả toàn diện về công tác phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, nhiều năm qua Đảng bộ phường đã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong 4 năm (2015, 2016, 2017, 2019), Đảng bộ phường đạt Trong sạch, vững mạnh (năm 2015 và năm 2019 đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu), năm 2018 đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo Quận.

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Quận ủy khẳng định tình hình thế giới có gì tác động đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ như: dịch bệnh, thiên tai; tình hình kinh tế (cạnh tranh ngày càng gay gắt) yêu cầu hội nhập quốc tế, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, về kinh tế - xã hội, xác định là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống vật chất của nhân dân; phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật; phải tuyên truyền cho nhân dân ủng hộ giải phóng mặt bằng, thực hiện các tuyến đường theo quy hoạch, đồng thời làm tốt công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy; thực sự quan tâm đến nâng cao chất lượng dân số, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, nhất là phải nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội (không để các ổ nhóm xã hội đen trên địa bàn); làm tốt công tác quốc phòng và quân sự địa phương

Hai là, phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, tăng cường vai trò, trách nhiệm của đảng viên, công chức nhất là bí thư, chủ tịch UBND phường, vai trò của MTTQ và đoàn thể; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy nhất là giáo dục ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là công chức, viên chức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, văn hóa ứng xử trong giao tiếp thực thi công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy, giám sát của MTTQ và Đoàn thể.

Ba là, một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI. Căn cứ vào tiêu chuẩn, các đồng chí Đoàn chủ tịch báo cáo với Đại hội, Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm bầu đủ số lượng cấp ủy khóa XIII và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận.

Bốn là, về tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quận, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ của mình vào báo cáo chính trị và tổng hợp gửi về Quận để tiếp thu.

Năm là, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, cần sớm hoàn thiện chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc, phân công các đồng chí trong Đảng ủy. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, đồng chí tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường Thụy Khuê sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, sớm đạt danh hiệu “Phường Văn hóa”.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư TT Quận ủy và tổ công tác chúc mừng Đại hội

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI gồm 12 đại biểu chính thức; 01 đại biểu dự khuyết.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Đảng bộ đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và thể hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.​/.

Ban Tuyên giáo quận ủy