Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Trung tâm Y tế Quận tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020
Ngày đăng 13/07/2020 | 11:06  | View count: 361

Với chủ đề năm nay, Quỹ Liên hiệp quốc lựa chọn: “Đẩy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại” nhằm khuyến khích các quốc gia nâng cao nhận thức về nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như tính dễ tổn thương của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Sáng ngày 10/7/2020 tại UBND quận, Trung tâm Y tế tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020 với sự tham gia của Ban chỉ đạo CSSKBĐ quận, các ban ngành đoàn thể, cộng tác viên dân số trên địa bàn quận.

Trong những năm qua công tác Dân số -KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn được sự quan tâm chỉa đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Quận tới cơ sở; việc phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia nhiệt tình.

Năm 2019, tỷ suất sinh đạt 12,44 ‰ giảm 0,02‰ so với kết quả thực hiện năm 2018. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt 0,83 ‰ giảm 0,04‰ so với kết quả thực hiện năm 2018. Kết quả sàng lọc trước sinh đạt 86,7%; sàng lọc sơ sinh đạt 87,4% vượt chỉ tiêu Thành phố giao; Tỷ suất giới tính khi sinh là 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại năm 2019 đạt 79%.

Cùng với việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đối tượng đích trên địa bàn, các nội dung về nâng cao chất lượng dân số như sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sàng lọc khiếm thính, sàng lọc tim bẩm sinh, sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh luôn được quan tâm, chú trọng và triển khai thường xuyên, an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, để hoàn thành mục tiêu về Dân số và phát triển theo định hướng Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, Quận Tây Hồ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển, duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới dùng các biện pháp tránh thai hiện đại. Đặc biệt quan tâm tới chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân. Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện đúng chính sách Dân số của Đảng, Nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền khu dân cư, tổ dân phố đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số tại cơ sở. Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác dân số từ quận đến phường phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong tình hình mới. Tích cực đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức truyền thông giáo dục sức khỏe về Dân số và phát triển từng bước nâng cao chất lượng cuôc sống cho nhân dân và góp phần phát triển bền vững đất nước.

Trung tâm Y tế quận