Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Hội nghị giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách lần thứ tư năm 2020
Ngày đăng 21/07/2020 | 09:05  | View count: 607

Ngày 17/7/2020, tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) quận Tây Hồ, NHCSXH quận cùng với các tổ chức chính trị xã hội quận nhận ủy thác tổ chức giao ban công tác ủy thác tín dụng chính sách lần thứ tư năm 2020. Tham dự họp giao ban có bà Bùi Thị Ngọc Thúy – QUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận, ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận, bà Nghiêm Thị Huyền - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận, ông Nguyễn Tiến Hưng - Giám đốc PGD NHCSXH quận Tây Hồ và các thành viên.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp triển khai ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2020 và thảo luận, đưa ra một số phương hướng triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn quận cũng gặp không ít khó khăn. NHCSXH quận và tổ chức chính trị xã hội quận các cấp vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nội dung ủy thác, ủy nhiệm; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác năm và các văn bản đã ký kết, đạt được những kết quả khả quan trên các mặt hoạt động.

Kết quả cụ thể như sau: Đến 30/6/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đang triển khai đạt 172,87 tỷ đồng, trong đó, Hội phụ nữ nhận ủy thác 138,71 tỷ đồng, chiếm 80,25% tổng dư nợ; Hội cựu chiến binh nhận ủy thác 34,16 tỷ đồng, chiếm 19,75% tổng dư nợ. Tiền gửi của khách hàng qua Tổ Tiết kiệm & vay vốn đạt 13,71 tỷ đồng; tiền gửi tiết kiệm dân cư đạt 19,56 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được duy trì tốt, không có nợ quá hạn, 100% tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đạt loại tốt. Công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau cho vay, công tác tuyên truyền hoạt động tín dụng chính sách, huy động tiền gửi tiết kiệm để tạo lập nguồn vốn cho vay, công tác nâng cao chất lượng điểm giao dịch lưu động cũng đã được các bên phối hợp triển khai có hiệu quả.

Tại buổi giao ban, với mục tiêu phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác ủy thác, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, các đại biểu nhất trí tăng cường công tác phối hợp giữa tổ chức chính trị xã hội quận các cấp và NHCSXH quận đồng thời cùng thảo luận, đề ra một số phương hướng triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo của năm 2020. Cụ thể như sau:

-  Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch phường; Duy trì thời gian giao dịch bắt đầu từ 8 giờ 30 phút và kết thúc muộn nhất là 11 giờ 30 phút.

-  Chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát trước, trong và sau cho vay, HĐT cấp phường bám sát kế hoạch kiểm tra ủy thác năm 2020.

- Phấn đấu đến 31/8/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 189 tỷ đồng; huy động tiết kiệm dân cư tăng thêm 02 tỷ đồng so với thời điểm 30/6/2020.

- Tổ chức chính trị xã hội quận tiếp tục bám sát để chỉ đạo tổ chức chính trị xã hội cấp phường phối hợp cùng NHCSXH rà soát, bổ sung thành viên, nâng dư nợ 18 tổ TK&VV có dư nợ dưới 01 tỷ đồng; Kế hoạch trong tháng 7 và tháng 8 sẽ giảm 8 tổ dư nợ dưới 01 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm còn 01 tổ.

- Tổ chức chính trị xã hội quận chỉ đạo tổ chức chính trị xã hội cấp phường rà soát để thành lập các Tổ TK&VV mới, đảm bảo mỗi Tổ dân phố đều có Tổ TK&VV.

-  Các hội đoàn thể hăng hái tham gia viết bài đưa tin về hoạt động tín dụng chính sách để đưa lên cổng thông tin điện tử của quận

-  Đoàn Thanh niên quận tiếp tục chỉ đạo Đoàn thanh niên các phường tập trung rà soát khách hàng đủ điều kiện, giới thiệu đoàn viện thanh niên có nhu cầu vay vốn trên địa bàn, thành lập tổ TK&VV và phối hợp với NHCSXH quận để triển khai cho vay.

Theo đó các tổ chức chính trị xã hội quận tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với NHCSXH, tích cực tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị 30-CT/TƯ ngày 27/4/2015 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, tham mưu UBND quận Tây Hồ tiếp tục bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng chính sách cho người dân trên địa bàn quận. 

  • - NHCSXH quận Tây Hồ  -