Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 20/07/2021 | 15:56  | View count: 827

Ngân hàng chính sách xã hội Tây Hồ đã triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Nghị quyết cũng quy định rõ đối với 12 nhóm chính sách được hỗ trợ, trong đó Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, cụ thể như sau:

- Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

- Cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022,  khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Trong thời gian tới, với tình hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ sẽ giúp cho người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Tại quận Tây Hồ, NHCSXH quận đã nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến chính sách đến toàn thể các đối tượng được thụ hưởng theo hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc nhằm hỗ trợ cho người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn theo quy định./.

NHCSXH Tây Hồ