Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Đại hội Hội khuyến học Phường Bưởi lần thứ V thành công tốt đẹp!
Ngày đăng 29/08/2022 | 22:43  | View count: 47

Ngày 26/8/2022, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2022- 2027 đã được tổ chức thành công tốt đẹp!

Tới dự Đại hội có các ông là Chủ tịch, PCT. Hội khuyến học Quận, đại diện phòng Nội vụ quận; các ông, bà PBT, CN, UBKT Đảng ủy phường; PBT, CT, UBND phường; Ủy viên BTV Đảng ủy; Trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội phường; các ông, bà là BT(PBT) chi bộ; Tổ trưởng dân phố. Đại hội vinh dự được đón các ông, bà là Chủ tịch Hội khuyến học các phường bạn trên địa bàn quận Tây Hồ và 55 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Đại hội đã đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong 5 năm qua, BCH Hội khuyến học phường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, bám sát Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020;  Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội, chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền đưa công tác khuyến học vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, chính quyền để chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, chi bộ, tổ dân phố thực hiện.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tham mưu với Đảng ủy chỉ đạo kiện toàn 16 chi hội theo Chi bộ tổ dân phố, đến nay trực thuộc Hội khuyến học phường là 25 chi hội (trong đó có 16 chi hội tổ dân phố, 6 chi hội dòng họ và 03 chi hội trường học) với 4.890 hội viên. Hội đã tuyên truyền, vận động 6.297 gia đình, 16 tổ dân phố, 4 dòng họ đăng ký xây dựng và thực hiện gia đình, cộng đồng, dòng họ học tập đạt kết quả. Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học phường và các chi hội khuyến học đã tôn vinh, khen thưởng gần 14.000 lượt học sinh giỏi, học sinh tài năng, học sinh đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng với số tiền trên 1 tỷ đồng. Song song đó, Hội đã tích cực tham mưu giúp UBND phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí, nhiệm vụ về “Phường học tập”. Vào dịp cuối năm 2020, phường Bưởi vinh dự được UBND quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội ban hành quyết định công nhận danh hiệu Phường học tập”. Với những kết quả trên, Hội Khuyến học phường Bưởi đã được Hội khuyến học Thành phố Hà Nội, Sở giáo dục đào tạo, UBND quận Tây Hồ tặng 05 giấy khen; 05 cán bộ, hội viên được nhận kỷ niệm chương. Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã tôn vinh, khen thưởng 32 lượt tập thể, 200 lượt cá nhân xuất sắc và khen thưởng 02 mô hình tiêu biểu cấp Thành phố, 06 mô hình tiêu biểu cấp quận và 57 mô hình tiêu biểu cấp phường vào dịp tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.

Ra mắt BCH Hội khuyến học phường khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã bầu BCH Hội khuyến học phường khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 ông, bà và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học quận Tây Hồ gồm 06 ông, bà. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Hội khuyến học phường Bưởi khóa V đã bầu Ban thường vụ Hội gồm 07 ông bà; bầu Chủ tịch Hội khuyến học là ông Vũ Văn Thoan; các Phó chủ tịch Hội là bà Lê Thủy Trang; bà Bùi Thị Nga; ông Nguyễn Đức Thành; các ủy viên thường trực Hội là ông Võ Thế Quân; bà Vũ Thị Phương Thảo; bà Phạm Minh Anh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Tại Đại hội đã vinh danh, khen thưởng 02 tập thể và 13 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển Hội và có nhiều đóng góp trí tuệ, trách nhiệm cùng BCH Hội khuyến học chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đào Duy Trung- Chủ tịch Hội khuyến học Quận và bà Phan Thị Thúy Nga-PBT.CNUBKT Đảng ủy phường đã ghi nhận và đánh giá kết quả đã đạt được của Hội trong nhiệm kỳ 2017-2022 như báo cáo đã nêu. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để Hội rút kinh nghiệm và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng với đó là lời cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội khuyến học thực hiện tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phường học tập. Cảm ơn sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội từ phường, cán bộ tổ dân phố và sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, dòng họ và đông đảo nhân dân vào cuộc cùng Hội khuyến học phường thực hiện hiệu quả phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường Bưởi lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Với niềm tin mới, sức mạnh mới, quyết tâm mới, BCH Hội khuyến học phường Bưởi khóa V tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, hết lòng vì công tác khuyến học, chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền phường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào Khuyến học – khuyến tài với mục đích thúc đẩy phong trào học tập suốt đời phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, tạo điều kiện để mọi người, mọi nhà có điều kiện học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.                                     

                                                             Vũ Văn Thoan – Phường Bưởi