Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 07: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Kinh tế
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Tổ chức/cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm ( 01 bộ hồ sơ)  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp Huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hợp  lệ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân.

- Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, Ủy ban nhân dân cấp Huyện cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời đúng trên 80% số câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về ATTP).

Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhập hồ sơ và giải quyết TTHC cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm).

b) Bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân.

c) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

d) Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn về việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm).

e) Bản sao (có đóng dấu xác nhận của tổ chức xin cấp Giấy xác nhân kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

* Ghi chú: Mục d và e  áp dụng cho các tập thể, không áp dụng cho cá nhân.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến thức: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ);

- Cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tổ chức kiểm tra kiến thức đối với những người đã đạt trên 80% số câu trả lời đúng ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trở lên).

Đối tượng thực hiện

Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động), hộ kinh doanh, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

     

         

Lệ phí

  - Lệ phí: 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng chẵn)/ 01 người (theo quy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC).

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Danh sách đề nghị xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.docx Danh sách được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.docx Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.docx Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 02c.docx Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng trên 80% số câu hỏi ở mỗi phần (câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên.

- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó:

• Kiến thức chung về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

• Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Cơ sở pháp lý

- Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y Tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

- Quyết định 6409/QĐ- BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Quyết định 6410/QĐ- BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Công Thương.

- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 9/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội banh hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các thủ tục liên quan khác