Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp GCN ĐKKD và thay đổi nội dung GCN ĐKKD hộ cá thể
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài chính
Mức độ
Trình tự thực hiện Bước 1:

Tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ:

  • Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa chuyển đến;
  •  Kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lý và hợp pháp của hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, ký nhận phiếu chuyển hồ sơ theo mẫu của bộ phận một cửa và báo cáo lãnh đạo phòng phân công cán bộ thụ lý giải quyết.

Bước 2:

Phân công cán bộ thụ lý

Lãnh đạo phòng căn cứ trên yêu cầu công việc, năng lực chuyên môn của cán bộ lãnh đạo phòng phân công công xử lý

Bước 3:

Thẩm định hồ sơ:

- Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thụ lý hồ sơ; kiểm tra thực tế nếu cần.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng,yêu cầu, thông báo cho tổ chức trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận, nêu rõ lý do.

Kết thúc quá trình thẩm định hồ sơ dự thảo văn bản chấp thuận, In giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trình lãnh đạo phòng.

Bước 4:

Xem xét, Ký duyệt

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, văn bản do chuyên viên trình, yêu cầu giải trình (nếu có), Ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 5:

Trả kết quả:

  • Nhận văn bản đã được lãnh đạo phòng ký, lấy số, đóng dấu vào sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chuyển kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả . ký trả kết quả.

Bước 6:

Lưu hồ sơ:

Thực hiện theo mục 7 quy trình

Cách thức thực hiện

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận một cửa UBND Quận Tây Hồ
Thành phần số lượng hồ sơ

*/ Cấp mới ĐKKD

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu) và bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp ) bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet).

  + Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet) của các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh, Danh sách các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh.

  + Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, kèm theo các giấy quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

  + Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

*/ Cấp lại ĐKKD

* Đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ hộ kinh doanh.

- Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát…:

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

*/ Thay đổi nội dung

+ Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

+ Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh: đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình; đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

+ Trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình, kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao CMND của cá nhân, đại diện hộ gia đình mới.

+ Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh, kèm theo các giấy tờ trên phải có danh sách các thành viên góp vốn mới, Biên bản họp nhóm cá nhân góp vốn về việc thay đổi cá nhân góp vốn.

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Thực hiện theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH  ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

- Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định về việc ban hành quy chế phối hợp triển khai thực hiện Hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng cấp quận/huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội;