Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 46: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn Quận. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 46: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc khả năng tự phục vụ thuộc gia đình nghèo (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục 47: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 47: Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục 48: Hỗ trợ kinh phí trực chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng). Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 48: Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 49: Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 49: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục 4: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 50: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 50: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 51: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 51: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn cả vợ chồng nhưng không có con cháu nương tựa, thuộc diện hộ nghèo (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục 52: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.(Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 52: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục 53: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 53: Xác nhận đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội thường xuyên (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục 54: Giải quyết đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS) (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục 54: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 55: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn