Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục: Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thực hiện thủ tục hành chính về ngừng,tạm ngừng và thu hồi GCN ĐKHKD của HKD Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi chia tách,sát nhập và hợp nhất Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 01: Giải quyết khiếu nại lần đầu. Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 02: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 02: Giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 03: Giải quyết tố cáo. Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 03:Thẩm định Dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư), Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư). (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 04: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 04: Tiếp công dân. Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 05: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trường hợp bị mất, thất lạc). (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 05: Xử lý đơn. Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 05: Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục 06: Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn