Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 02: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 02: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục 02: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 02: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục 02: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 02: Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 03: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 03: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 03: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 03: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục 03: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 03: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 03: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 03: Thành lập Thư viện cấp huyện. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 03: Thành lập trường THCS (tư thục). (Mức dộ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 03: Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 03: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục 04: Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 04: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp huyện. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 04: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã