Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 04: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được). Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 04: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được). Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục 04: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 04: Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 04: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 04: Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 04: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục 05: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 05: Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 05: Cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh; Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 05: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 05: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 05: Giải thể trường THCS tư thục. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 05: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 05: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục 05: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện. ( Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 06: Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 06: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nộ.i (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 06: Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 06: Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch. Cấp Xã, phường, thị trấn