Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 13: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục 14: Công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 14: Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 14: Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 15: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 15: Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 15: Thủ tục thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 15: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 16: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 16: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 16: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 16: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục 17: Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS). (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 17: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 17: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục 18: Công nhận phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 18: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục 18: Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã