Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 19: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 19: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục 1: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 20: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 20: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân Người có công để đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 21: Chuyển đổi chủ nhà trẻ; trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (tư thục). (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục 21:Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 22: Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu đối với Nhà trẻ, Nhà trường tư thục. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 22: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 23: Chuyển đổi địa điểm của Nhà trẻ, Nhà trường (tư thục). (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 23: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 23: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 24: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục 24:Giải quyết chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất 1 lần đối với người có công với cách mạng. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 25: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 25: Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục 26: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 26: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn