Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU QUẬN TÂY HỒ NĂM 2018
Ngày đăng 09/01/2019 | 13:20  | View count: 135

Hòa chung với những kết quả đáng ghi nhận của Thủ đô trong năm 2018 vừa qua quận Tây Hồ cũng đã gặt hái được nhiều thành quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội... Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu của quận Tây Hồ năm 2018

1. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện nghiêm túc Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với CB, CC,CV, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị theo Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018.

Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp quận, cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; tiếp nhận Đội Thanh tra xây dựng quận Tây Hồ thuộc Sở Xây dựng Hà Nội và thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Tây Hồ; sắp xếp tổ chức bộ máy 6 đơn vị sự nghiệp thuộc quận (giảm 3 đơn vị); Sắp xếp, kiện toàn từ 40 Ban Chỉ đạo còn lại 17 Ban Chỉ đạo thuộc UBND quận. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với CB,CC,CV,lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị.

2. Xuất bản Bản tin nội bộ quận.

Với mục tiêu cung cấp thông tin chính thống của quận phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, góp phần định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quận, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt chi bộ, Bản tin Nội bộ quận đã phát hành 01 tháng/01 lần. “Bản tin nội bộ” là ấn phẩm lưu hành nội bộ trong Đảng bộ quận, do Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo xuất bản, giao Ban Tuyên giáo Quận ủy thực hiện việc tổ chức xuất bản.

3. Tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ quận gắn với xử lý tình huống A2 năm 2018 và diễn tập sử dụng trang bị mặt nạ phòng độc cho nhân dân khi xảy ra cháy tại các nhà chung cư.

Năm 2018, Quận Tây Hồ chỉ  đạo Phường Quảng An, Phường Thụy Khuê tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ quận, bổ sung nhiệm vụ A2 và làm điểm thành phố về tập huấn sử dụng mặt nạ phòng độc khi xảy ra cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng, được UBND thành phố đánh giá cao và nhân rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, các địa phương trong cả nước.

4. Tổ chức khai mạc và duy trì “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ” giai đoạn 1.

Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố mang màu sắc mới, được đầu tư cơ sở hạ tầng tốt tại tuyến phố Trịnh Công Sơn, Phường Nhật Tân đã tạo thêm một điểm đến cuối tuần thú vị cho người dân Tây Hồ và thủ đô Hà Nội.

5. Hoàn thành trước tiến độ chỉ tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, là quận thứ hai của Thành phố không còn hộ nghèo.

Công tác giảm nghèo hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch với 23/6 hộ thoát nghèo. Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

6. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của BCH Đảng bộ quận khóa V. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND quận bầu.

Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp trọng tâm thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Kỳ họp thứ Sáu HĐND quận khóa V đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 chức danh do HĐND bầu, trong đó có 05 chức danh của HĐND quận, 18 chức danh của UBND quận. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh mức độ tín nhiệm của đại biểu HĐND quận đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

7. Khởi công Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Tứ Liên.

Sau gần 18 năm vướng mắc, khó khăn về quy hoạch, đất đai, UBND quận đã tổ chức khởi công xây dựng Dự án Trường Tiểu học và THCS Tứ Liên.

8. Tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2018.

Hội thi được triển khai đồng loạt từ cấp cơ sở tới Quận tạo sức lan tỏa trong nhân dân trên địa bàn

9. Triển khai hiệu quả và tổ chức thành công Hội thi “ Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quận Tây Hồ năm 2018” từ cấp Quận tới cơ sở.

Hội thi được tổ chức bài bản, chất lượng báo cáo viên tốt tạo nên sự đa dạng trong công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

10.  Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn lịch sử khối Tiểu học và THCS; ứng dụng công nghệ thông tin trong nuôi và dạy khối Mầm non trên địa bàn.

Giáo dục & Đào tạo quận tiếp tục đạt kết quả tích cực về mọi mặt, mạng lưới trường học được triển khai có lộ trình. Hình thức áp dụng công nghệ thông tin trong nuôi và dạy trong các khối lớp học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện trên địa bàn quận.

Ban Tuyên giáo Quận ủy