Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Đại hội MTTQ phường Thụy Khuê lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 Đã thành công tốt đẹp
Ngày đăng 13/03/2019 | 18:00  | View count: 586

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2019, tại nhà văn hóa phường Thụy khuê đã diễn ra Đại hội MTTQ phường Thụy Khuê lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

        Về dự Đại hội có bà Trần Lan Hương - Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, phó chủ tịch Thường trực HĐND quận; ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Ban dân vận Quận ủy; bà Nguyễn Thị Thục Lương – Phó chủ tịch UBMTTQ quận Tây Hồ; ông Lê Quốc Thịnh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cùng các ông bà lãnh đạo HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị, xã hội phường, các ông bà bí thư chi bộ dân cư và 102 đại biểu chính thức của Đại hội.

         Nhiệm kỳ 2014 – 2019, mặc dù UBMTTQ phường Thụy khuê có nhiều sự thay đổi về nhân sự chủ chốt, song MTTQ phưỡng đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội MTTQ phường lần thứ XIII đã đề ra. MTTQ phưỡng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; động viên được các tổ chức thành viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra, xây dựng phường phát triển vững mạnh. MTTQ phường đã thực sự là trung tâm đoàn kết tập hợp mọi lực lượng, là nơi để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng phường, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của nhiệm kỳ qua là: Một số hoạt động của MTTQ hiệu quả chưa cao; chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, xây dựng nguồn cán bộ công tác MTTTQ; vai trò của một số thành viên MTTQ chưa phát huy tốt, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân; công tác phối hợp giữa Thường trực UBMTTQ và một số tổ chức xã hội còn hạn chế.

        Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; hướng mọi mọi động về cơ sở; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới về phương thức hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. MTTQ hàng năm được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Đại hội đã hiệp thương bầu 31 ông bà tham gia Ủy Ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024; 10 ông bà là đại biểu đi dự Đại hội MTTQ quận Tây Hồ lần thứ VI.  Phiên họp thứ nhất của UBMTTQ phường đã bầu 05 ông bà tham gia Ban thường trực UBMTTQ phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Huỳnh Thị Hải Yến được hiệp thương bầu làm Chủ tịch UBMMTQ phường; ông Mai Tuân và bà Nguyễn Thị Kim Ân được hiệp thương bầu làm phó chủ tịch UBMTTQ phường.

         Bà Nguyễn Thị Thục Lương – Phó chủ tịch UBMTTQ quận Tây Hồ và ông Lê Quốc Thịnh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

        Đại hội MTTQ phường Thụy Khuê lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra với tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng, đảm bảo đúng các qui định và đã thành công tốt đẹp./.

                                                                        Đ/c Trần Lan Hương

                                                                   Phó chủ tịch TT HĐND quận