Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Quận Tây Hồ hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 14/03/2019 | 09:39  | View count: 516

Chiều 13/3/2019, đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Quảng An. Đây là phường cuối cùng tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường, nhiệm kỳ 2019-2024.

       Cùng trong tuần từ ngày 11-13 tháng 3/2019 đã có 06 phường trên địa bàn tổ chức Đại hội là phường Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Phú Thượng. Như vậy, quận Tây Hồ đã có 8/8 phường tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường, nhiệm kỳ 2019 – 2024, được tiến hành đúng quy trình hiệp thương theo hướng dẫn của Đảng và MTTQ Việt Nam các cấp và đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra Đại hội đại biểu cấp phường hoàn thành trong Quý 1/2019 để tiến hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VI, dự kiến vào cuối tháng 3/2019.

      Trong suốt quá trình triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã được sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Quận ủy, cũng như chủ động tham mưu cho Thường trực Quận ủy, bám sát các văn bản hướng dẫn của TW, của Thành phố; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp uỷ Đảng, chính quyền các phường trong việc triển khai, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường .

      Có được kết quả đó, ngay từ đầu tháng 7/2018,thực hiện Kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về “Tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô, tiến tới Đại hội đại biểu TW MTTQ Việt Nam lần thứ IX”; Thông tri số 19-TT/QUTH ngày 07/5/2018 của Quận uỷ Tây Hồ về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam  các cấp  tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn về “Tổ chức đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn quận, nhiệm kỳ 2019 - 2024”; tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn và triển khai kế hoạch, hướng dẫn, quy trình tổ chức Đại hội cấp phường; Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư đến Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thường trực  8/8 MTTQ Việt Nam phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận ở 92 Khu Dân cư trong toàn quận.

       Ngày 14, 15/11/2018, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã chỉ đạo và hướng dẫn phường Xuân La tổ chức thành công Đại hội MTTQ điểm cấp phường. Sau Đại hội điểm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót của Đại hội điểm để cùng phát huy mặt tốt, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhằm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường trong toàn quận đạt kết quả cao nhất.

       Với sự chủ động trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai, phối hợp tốt với chính quyền và các tổ chức thành viên, bám sát với tình hình thực tế đia phương nên 8/8 phường đã tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam phường đúng với mục đích, yêu cầu, kế hoạch đã đề ra đảm bảo đúng chủ đề Đại hội “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và Hiệu quả”.

       Các nội dung như: Chất lượng các Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm, tham luận trình bày tại Đại hội đều có tính đánh giá, nhận định, khái quát cao; Dự thảo các Báo cáo đều được thực hiện thảo luận và góp ý kiến và được tiếp thu vào Dự Thảo và trình tại Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội cấp trên, chương trình, thời gian, nghi thức Đại hội được đảm bảo đúng quy định.

       Hội nghị Ban công tác mặt trận ở khu dân cư; công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa ở cộng đồng dân cư.  Qua Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường cho thấy công tác nhân sự là khâu được nhiều người quan tâm nhất. Kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường đã đảm bảo đúng tiêu chuẩn về nhân sự và đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện, tính thiết thực; Số lượng nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường có từ 31 – 41 vị, gồm người đứng đầu các tổ chức thành viên, Trưởng ban công tác Mặt trận, đại diện các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu dân tộc thiểu số, các cá nhân tiêu biểu, ưu tú, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và cán bộ chuyên trách Mặt trận. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đảm bảo có 05 người; 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch; 02 ủy viên thường trực. Trong đó 8/8 chủ tịch đều trong độ tuổi lao động là Thường vụ Đảng ủy các phường có trình độ Đại học, có bản lĩnh, là người có kinh nghiệm vì đã trưởng thành qua các vị trí lãnh đạo (02 đ/c Phó chủ tịch UBND phường; 4 đ/c PCT HĐND phường, 01 đ/c Bí thư Đoàn thanh niên và 01 đ/c Tái cử). Đại hội đã hiệp thương cử ra 288 ủy viên UBMTTQ Việt Nam các phường đều được thực hiện dân chủ, công khai, tự nguyện, đúng quy trình hiệp thương, đảm bảo là người có uy tín, có trách nhiệm, nhiệt tình công tác. Tỷ lệ ngoài Đảng từ 25-37%; độ tuổi trung bình là 50 tuổi.

       Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn quận Tây Hồ đã thành công tốt đẹp, đảm bảo, thống nhất chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – và Hiệu quả”. Thông qua Đại hội góp phần khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình hiện nay.

                                                                                           NTL