Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác Dân vận trên địa bàn quận Tây Hồ
Ngày đăng 22/04/2019 | 17:10  | View count: 162

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949 – 15/10/2019); 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019) và kỷ niệm 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2019), Quận ủy Tây Hồ xây dựng kế hoạch triển các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.

   Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường công tác quán triệt, học tập nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và nội dung bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; truyền thống 89 năm công tác dân vận của Đảng và 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước”; vận dụng có hiệu quả tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là những kết quả, kinh nghiệm, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

   Cao điểm là tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2019 trên địa bàn quận Tây Hồ. Tại cấp cơ sở tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tham mưu, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng dân vận cho đội ngũ cán bộ đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động, hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân vận của Đảng; công nhận, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của đơn vị. Rà soát, tổng hợp, đề xuất Ban Dân vận Trung ương xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2019 cho các cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp dân vận của Đảng. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019./.

                                                          Ban Tuyên giáo quận ủy