Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cụm 2 thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 10/09/2019 | 16:58  | View count: 354

Công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên là một khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

          Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên truyền miệng, trong những năm qua, các cấp ủy đảng của Đảng bộ quận Tây Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong từng thời điểm, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để triển khai những chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, qua đó góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

          Sáng ngày 10/9/2019, Quận ủy Tây Hồ đã tích cực tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019 – cụm số 2.

          Hội thi Báo cáo viên giỏi cụm số 2 Thành phố Hà Nội thu hút sự tham gia đông đảo của các thí sinh là báo cáo viên cấp huyện, báo cáo viên cấp cơ sở. Tại hội thi đã có 10 thí sinh tham gia trong đó thí sinh Nguyễn Thị Phương Dung – Phó bí thư Quận Đoàn Tây Hồ - đại diện cho Quận ủy Tây Hồ báo cáo tại Hội thi nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Thanh niên và vận dụng tư tưởng của Người trong công tác Đoàn Thanh niên tại quận Tây Hồ”.

          Các thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi đều trải qua ba phần thi (soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi). Qua 2 phần thi biên soạn đề cương và thuyết trình cho thấy, các thí sinh tham dự hội thi đều rất cố gắng, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Một số thí sinh chuẩn bị đề cương công phu, có chất lượng, nội dung, bố cục chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có sự gắn kết, liên hệ nội dung nghị quyết với thực tiễn địa phương, đơn vị báo cáo viên công tác. Đối với phần thi thuyết trình, hầu hết các thí sinh thể hiện tốt khả năng truyền đạt, phong cách của báo cáo viên; trình bày đủ, đúng nội dung. Báo cáo viên cơ bản đều sử dụng trình chiếu powerpoint trong quá trình thuyết trình, góp phần tạo thêm kênh thông tin phong phú, tác động sinh động tới người nghe, nâng cao hiệu quả của bài thuyết trình. Các thí sinh đều thể hiện được bản lĩnh chính trị, sự tâm huyết, nhiệt tình và có cả niềm đam mê trong công tác tuyên truyền miệng. 

          Trong phần thi trả lời câu hỏi, mặc dù câu hỏi và đáp án không được gửi trước cho thí sinh, các câu hỏi Ban giám khảo đưa ra đều là tình huống, song các thí sinh đã rất chủ động, bình tĩnh, trả lời cơ bản đúng trọng tâm, có sự vận dụng giữa lý luận và thực tiễn, thể hiện sự nghiên cứu kỹ càng, nắm vững nội dung thuyết trình.

          Kết quả báo cáo viên Nguyễn Thị Phương Dung – đã đạt 8,4 điểm. Ban tổ chức Hội thi đã lựa chọn 02 thí sinh (Quận Bắc Từ Liêm và Huyện Đông Anh) tham dự Chung khảo cấp thành phố dự kiến tổ chức vào cuối năm 2019.

Ban Tuyên giáo quận ủy