Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
Ngày đăng 17/10/2019 | 08:31  | View count: 198

Chiều ngày 14/10/2019, tại trụ sở Quận ủy Tây Hồ, Ban Dân vận Quận ủy đã tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”; 20 năm ngày Dân vận cả nước; tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009- 2019 trên địa bàn quận Tây Hồ.

      Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Dũng - Phó Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận; đồng chí Trần Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Trần Quang Đạo - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy qua các thời kỳ; các đồng chí Trưởng khối Dân vận Đảng ủy, Trưởng các đoàn thể Chính trị - xã hội, Tổ trưởng Tổ dân vận khu dân cư các phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua, các mô hình điển hình “Dân vận khéo”.

      Thay mặt Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Trần Thị Thu Hường - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Qua 10 năm triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động, các cấp ủy Đảng cơ sở thuộc Quận ủy đã thực hiện hiệu quả phong trào trên 04 lĩnh vực như: phát triển kinh tế; lĩnh vực văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình điển hình từ khi được tổ chức, thực hiện đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu; phát huy dân chủ, đi liền giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nói đi đôi với làm. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rút ra nhiều kinh nghiệm hay, sáng tạo. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo triển khai các biện pháp góp phần giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả.

      Nhằm tri ân với các đồng chí cán bộ công tác ngành Dân vận của Đảng nhân ngày truyền thống, Ban Dân vận Quận ủy đã trao tặng quà và hoa cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Quận ủy qua các thời kỳ; Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng 08 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019. Hội đồng thi đua khen thưởng Quận đã khen thưởng 17 mô hình và 11 cá nhân là điển hình tiêu biểu “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2019.

      Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã ghi nhận những kết quả công tác dân vận quận Tây Hồ đã đạt được sau 10 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Đồng chí khẳng định hoạt động của hệ thống dân vận từ quận đến cơ sở có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện công tác dân vận đồng bộ. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác dân vận của Quận đến cơ sở như: công tác giải phóng mặt bằng, các Quy chế, Nghị định, Pháp lệnh chưa thực sự đi vào đời sống, chưa phát huy được quyền làm chủ của nhân dân; công tác thu thuế còn chậm… Đặc biệt đồng chí đề nghị hệ thống Dân vận từ Quận tới phường cần tập trung tuyên truyền Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, làm cho Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách thông suốt về nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động trong chỉ đạo và thực hiện chủ trương của Thành phố; tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn quận trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố trên địa bàn, đồng thời khẳng định đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thể hiện tính đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống; làm rõ những kết quả tích cực nếu chủ trương này được thực hiện tốt.

        Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Hường - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy và đề nghị cấp ủy và hệ thống dân vận quận cần tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh để phong trào ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết lần thứ V của Đảng bộ quận đề ra.

Nhân dịp này đồng chí Trần Quang Đạo - UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ quận đã triển khai Kế hoạch liên tịch tháng cao điểm “Vì người nghèo” quận Tây Hồ năm 2019 nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện xã hội hóa công cuộc xóa đói, giảm nghèo, chia sẻ, giúp đỡ, khuyến khích, hỗ trợ người nghèo phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Ban Tuyên giáo quận ủy