Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Hội nghị lần thứ XVIII BCH Đảng bộ quận Tây Hồ khóa V, nhiệm kỳ 2015 -2020
Ngày đăng 21/10/2019 | 15:06  | View count: 364

Sáng ngày 17/10/2019, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị lần thứ XVIII Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

     Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Phó Phòng Quận, Huyện Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Thanh ủy; các đồng chí Quận ủy viên, Phó các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; các đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng, Chủ tịch HĐND& UBND 8 phường; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội quận. Chủ trì là đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

      Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Kết quả công tác xây dựng Đảng và hiện nhiệm vụ chính trị, 9 tháng năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Kết quả triển khai các dự án đầu tư xây dựng 9 tháng theo kế hoạch năm 2019; công tác chuẩn bị đầu tư và các dự án chuẩn bị đầu tư các dự án năm 2020; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2019. Bầu bổ sung Ủy viên ủy Ban kiểm tra Quận ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Quận tiếp tục tập trung, nỗ lực phát huy những thành tích đạt trong 9 tháng đầu năm 2019, khắc phục những tồn tại, hạn chế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019 của Đảng bộ Quận. Trước mắt cần chú trọng, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019 như sau:

     Thứ nhất, về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.

     Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách đúng quy trình, dự toán, tiêu chuẩn và định mức theo quy định, thực hiện nghiêm túc các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách bền vững, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Duy trì có hiệu quả hoạt động “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ”;  Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận”; Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020”. Thực hiện phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ, giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định của UBND Thành phố.

     Về c ông tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, TTXD, môi trường, công tác GPMB, thực hiện dự án.

   Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Thành ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên đị a bà n Thủ đô”.  Thực hiện có kết quả Đề án “Chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận, giai đoạn 2018 - 2020”. Triển khai xây dựng các tuyến đường, đoạn đường điểm về văn minh đô thị. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo Kết luận số 149-TB/UBKTTU của Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Kế hoạch số 102/KH-QUTH ngày 09/11/2018 của Quận ủy Tây Hồ. Hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án nâng cấp, cải tạo đường Xuân Diệu. Tập trung quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án: dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây, dự án xây dựng khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (giai đoạn 2), dự án xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân, dự án mở rộng ngõ 52 Tô Ngọc Vân - phường Quảng An, dự án cải tạo môi trường thoát nước Thụy Khuê (đoạn từ Lapho đến Cống Đõ),…

   Về công tác Văn hóa-Xã hội

     Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm Ngày lễ lớn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin và truyền thông. Thực hiện tốt công tác quản lý di tích; triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo, giải phóng mặt bằng di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I di tích. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số, giai đoạn 2016 - 2020”. Tập trung các giải pháp phát triển dân số bền vững, nâng cao chất lượng dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn thực phẩm; tiếp tục duy trì hiệu quả Tuyến phố ATTP có kiểm soát Tô Ngọc Vân, Trích Sài. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “ Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng, giai đoạn 2019 - 2025”; Đề án “Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng, giai đoạn 2019 - 2025”. Đẩy mạnh các giải pháp, biện pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu BHXH được giao. Triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Quan tâm các đối tượng, gia đình chính sách, người có công, các đối tượng xã hội… Đảm bảo mọi người, mọi gia đình đều vui Tết cổ truyền của dân tộc.

 Về công tác quốc phòng, an ninh

      Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, nhất là hoạt động của các đối tượng chính trị, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt các chuyên đề phòng, chống tội phạm, đặc biệt tội phạm về ma túy, tội phạm hoạt động có “tổ chức” sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm sử dụng công nghệ cao …, không để tồn đọng án, đảm bảo công tác chấp hành pháp luật trong bắt giữ, xử lý tội phạm.

        Về cải cách hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thi đua khen thưởng

       Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong việc niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính, việc giải quyết các thủ tục hành chính, việc tiếp nhận và xử lý các kiến nghị về quy định hành chính; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo kế hoạch của UBND Thành phố. Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt”, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Ng ười tốt, việc tốt”; tổng kết phong trào thi đua năm 2019 quận Tây Hồ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

        Thứ 2, công tác xây dựng Đảng.

       Tiếp tục thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII của Đảng về Quy định trách nhiệm nêu g ương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

       Về Công tác chính trị, t ư tưởng:

      Chủ động thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dự báo, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Thành phố, Quận ủy đến các TCCS Đảng và đảng viên. Triển khai có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung theo chỉ đạo của Thành phố. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hoàn thành việc sưu tầm, biên soạn cuốn sách“Lịch sử Đảng bộ quận Tây Hồ - 25 năm hình thành và phát triển”.

        Về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác, cán bộ

       Thực hiện công tác nhân sự Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gắn với việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Hoàn thành việc sắp xếp Tổ dân phố, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Chi hội đoàn thể Tổ dân phố theo Kế hoạch số 110-KH/QUTH, ngày 28/12/2018 “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy”. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XII, triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy Hà Nội về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố.

        Về công tác kiểm tra, giám sát

     Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 củ Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của UBKT Trung ương về “Xử lý kỉ luật đảng viên vi phạm”, Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về “Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”, Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ chính trị về “Trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT  trong công tác phòng, chống tham nhũng”.  Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2019, trọng tâm là kiểm tra đảng viên (cả cấp ủy viên), tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

        Về công tác dân vận

       Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm dân vận chính quyền” và tổ chức tọa đàm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; khảo sát, đánh giá mô hình, điển hình và xét công nhận các tập thể, cá nhân mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2019. Tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Đẩy mạnh việc  thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm tình hình nhân dân để tham mưu cấp ủy Đảng giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong công tác tôn giáo. Quan tâm, thăm hỏi, động viên giáo dân và các chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Noel. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo đăng ký chương trình, nội dung hoạt động tôn giáo năm 2020 đúng quy định của pháp luật.

       Về xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền

      Thực hiện các hiệu quả các nội dung “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND quận và các phường; triển khai có trọng tâm hoạt động giám sát của HĐND các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. UBND quận tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các giải phát thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Duy trì thực hiện Quy chế làm việc, sâu sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố để tháo gỡ khó khăn cho quận, nhất là vướng mắc về GPMB. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, sau thanh tra, kiểm tra và công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đô thị, quản lý đất đai, TTXD, tài nguyên môi trường, công tác GPMB, thực hiện dự án trên địa bàn…

        Về công tác nội chính phòng chống tham nhũng

       Tiếp tục thực hiện Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW ngày 06/10/2016 của BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương về “Trọng tâm cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020”. Thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện nghiêm quy trình, quy chế làm việc từng ngành và liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm. Chủ động công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc kê khai và minh bạch tài sản thu nhập hàng năm; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

       Về l ãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

       Tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Chỉ đạo tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy định  về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

        Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

       Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch số 131-KH/QUTH của Quận ủy Tây Hồ về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận”.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ