Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Hội nghị lần thứ mười chín Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ khóa V (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Ngày đăng 10/01/2020 | 16:24  | View count: 75

Sáng ngày 09/01/2020 Đảng bộ quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị lần thứ mười chín Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ.

Dự hội nghị có các đồng chí Quận ủy viên, các đồng chí Phó các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; các đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng, Chủ tịch HĐND, UBND 8 phường; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội quận. Chủ trì là đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

 

Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ quận lần thứ XIX

 

Hội nghị đã nghe báo cáo và cho ý kiến đánh giá các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Tờ trình của Ban Thường vụ Quận uỷ về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về Báo cáo chính chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); Báo cáo kiểm điểm công tác năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Thường vụ Quận uỷ; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Quận ủy năm 2019; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Quận uỷ; Quyết định đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019; Chương trình công tác năm 2020 của Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2019, công khai Dự toán chi ngân sách năm 2020 của Quận uỷ; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ các Chương trình, Kế hoạch công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khoá V; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/QUTH, ngày 25/10/2006 của Ban Thường vụ Quận ủy (khoá III) về Tăng cường quản lý và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Tình hình tiếp dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất quyết nghị: Nhất trí với các dự thảo báo cáo, kế hoạch đã trình bày tại Hội nghị lần thứ mười tám Ban chấp hành Đảng bộ Quận. Giao Ban Thường vụ Quận uỷ tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, chỉ đạo hoàn thiện báo cáo, đồng thời căn cứ vào Nghị quyết, Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận để triển khai tổ chức thực hiện.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Quận , đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã yêu cầu các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Các cấp uỷ Đảng, chính quyền phát huy thành tích đã đạt được năm 2019, căn cứ Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ mười chín (nhiệm kỳ 2015-2020) các Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai, HĐND Quận căn cứ nghị quyết năm 2020; thông báo kết luận Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ mười chín tăng cường công tác giám sát, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những bức xúc của nhân dân, giúp UBND Quận thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận.

Thứ ba, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đồng thời tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Thứ tư, Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ - Tổ trưởng tổ cấp uỷ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, thường xuyên dự họp với cấp ủy, kiểm tra địa bàn, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn cho cơ sở để tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020.

Đồng chí đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang quận Tây Hồ phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V./.

Ban Tuyên giáo Quận Tây Hồ