Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc là cơ sở vững chắc tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 12/05/2020 | 18:03  | View count: 171

Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Đảng ủy cơ quan UBND quận đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra là cơ sở vững chắc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ cơ quan UBND quận có 23 chi bộ trực thuộc với tổng số 225 đảng viên. Từ ngày 24/2 đến 27/3/2020, 23/23 chi bộ trực thuộc Đảng ủy UBND quận đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, thực hiện nghiêm túc 04 nội dung: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND quận lần thứ IV. Kết quả bầu cử cụ thể như sau: 10/23 chi bộ bầu cấp ủy; 05/23 Chi bộ bầu Bí thư và Phó Bí thư; 08/23 Chi bộ bầu Bí thư Chi bộ. Tổng số tham gia cấp uỷ khóa mới là 42 đồng chí. Trong đó, 21 đồng chí Bí thư cấp uỷ (02 chi bộ bầu khuyết Bí thư); 14 đồng chí Phó bí thư Chi bộ (01 Chi bộ bầu khuyết Phó Bí thư). Tham gia cấp uỷ lần đầu 15 đồng chí (chiếm tỷ lệ 34,9%). Cấp uỷ viên nữ 18 đồng chí (chiếm tỷ lệ 41,8%). Đại hội 23/23 chi bộ trực thuộc bầu một lần đủ 125 đại biểu chính thức và 23 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ IV. 

 

Đ/c Đỗ Anh Tuấn - CT UBND quận - Bí thư Đảng bộ CQ UBND quận

phát biểu chỉ đạo Đại hội điểm Chi bộ Phòng TN&MT Quận

 

Đ/c Nguyễn Đình Khuyến - UVBTV Quận ủy - PCT UBND quận - PBTĐảng bộ CQ UBND quận

tặng hoa chúc mừng Đại hội điểm của Chi bộ Phòng TN&MT Quận

 

Đ/c Nguyễn Đình Khuyến - UVBTV Quận ủy - PCT UBND quận - PBT Đảng bộ CQ UBND quận

tặng hoa chúc mừng Đại hội điểm của Chi bộ Đội Quản lý TTXDĐT Quận

 

Có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt và sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm, cầu thị của 23/23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quân UBND quận. Ngay sau khi, Quận ủy Tây Hồ ban hành Kế hoạch số 131-KH/QUTH ngày 30/7/2019 về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, Đảng ủy cơ quan UBND đã khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch số 12-KH/ĐUCQ ngày 30/12/2019 về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội lần thứ IV Đảng bộ cơ quan UBND quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy đã xác định rõ việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc chính là cơ sở vững chắc tiến tới thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do vậy, công tác chỉ đạo Đại hội cơ sở được triển khai nghiêm túc từ việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kế hoạch tổ chức Đại hội; nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền đến việc lựa chọn đơn vị tổ chức Đại hội điểm đều được thực hiện nghiêm túc, chu đáo và đặc biệt rất thận trọng, khẩn trương trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Một số kết kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, đó là:

Một là, Công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được coi trọng; công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết được đầu tư chuẩn bị chu đáo, trang trọng, đúng hướng dẫn.

Hai là, Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới được các cấp ủy và Bí thư các Chi bộ trực thuộc tiến hành đúng quy trình (05 bước), đảm bảo dân chủ, thận trọng, trách nhiệm và được Đảng ủy phê duyệt.

Ba là, Công tác chuẩn bị văn kiện và các loại văn bản, tài liệu phục vụ Đại hội đều được các cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, có sự tham gia thảo luận, góp ý kiến của các đảng viên chi bộ. Các ý kiến tham gia tâm huyết, trách nhiệm, tập trung vào việc chỉnh sửa, bổ sung vào Báo cáo chính trị của chi bộ và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDN quận.

Bốn là, Việc lựa chọn đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ đã được bàn bạc, thống nhất cao trong Đảng ủy. Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm đã khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, cầu thị và cẩn trọng trong các khâu chuẩn bị Đại hội điểm. Kết quả, được Đảng ủy biểu dương, đánh giá cao và được các chi bộ ghi nhận, học tập.

Thành công của Đại hội các Chi bộ trực thuộc đã nhân lên tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, phấn khởi hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy