Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn Quận Tây Hồ
Ngày đăng 15/05/2020 | 08:39  | View count: 147

Sáng ngày 13/5/2020 Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã long trọng tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 (khóa XII) về việc“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ quận; Bí thư, Tuyên giáo các TCCS Đảng trực thuộc; các đồng chí trưởng các đoàn thể - chính trị - xã hội quận; các đồng chí trưởng các phòng, ngành thuộc quận và các đồng chí đại diện các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã trình bày báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 (khóa XII) của Bộ Chính trị về việc“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngay khi Chỉ thị được ban hành, trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn triển khai một cách đồng bộ trong toàn quận. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được cấp ủy các TCCS Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung yêu cầu theo Kế hoạch của Quận ủy, phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị. Việc học tập chuyên đề các năm được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng gắn với việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, chủ đề năm 2018, 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chủ đề năm 2020 về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”  và 02 bộ quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành; sinh hoạt chuyên đề ngày càng đi vào nề nếp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở và trong các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai tốt, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn Quận đã xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của Quận; những chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã góp phần giải quyết dứt điểm, thành công những vụ việc phức tạp, kéo dài qua nhiều năm góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng quận Tây Hồ đã khen thưởng 23 tập thể, 27 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 4 năm (2017 - 2020) và 23 tập thể, 29 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

 

Đ/c Nguyễn Văn Thắng -TUV, Bí thư Quận ủy trao thưởng tại Hội nghị

 

Đ/c Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐTĐKT Quận trao thưởng tại Hội nghị

 

Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2017 – 2020) đã góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ V, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, tiến tới Đại hội Thành phố lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Và sau đây là toàn văn bài diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của đồng chí Nguyễn Văn Thắng – TUV – Bí thư Quận ủy:

Ngày 19/5 là một ngày kỷ niệm thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam, đó là ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Hôm nay, cùng với nhân dân Thủ đô và cả nước đang ra sức thi đua làm nhiều việc tốt để hướng tới ngày sinh của Người, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận Tây Hồ long trọng tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sỹ cộng sản mẫu mực và là bạn bè thân thiết của các dân tộc đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập dân tộc và tự do hạnh phúc của nhân dân.

Kính thưa các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, được nuôi dưỡng bởi những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Người đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.

Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê nin, bằng trí tuệ thiên tài, nhận thức đúng xu thế tất yếu của nhân loại từ thực tiễn cách mạng tháng 10 Nga, Người đi tới khẳng định: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Đó là con đường dân tộc, dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, lật đổ đế quốc và phong kiến, giành độc lập dân tộc và đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Năm châu chấn động địa cầu năm 1954. Đó là thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975, thống nhất nước nhà.

 Với những thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

“Dân tộc ta, nhân dân ta, Non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, Non sông đất nước ta.”

Công lao của Người với dân tộc ta như non cao, như biển rộng. Tư tưởng của Người mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới.

Kính thưa các đồng chí!

Trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp. Hội nhập ngày càng sâu rộng, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Thời cơ cũng nhiều nhưng thách thức, khó khăn cũng không ít. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững đường lối, cương lĩnh của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nhất là trong dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thực sự đoàn kết, trên tinh thần thẳng thắn đấu tranh phê và tự phê bình, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị nhất là sự ủng hộ của nhân dân; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đảng viên và cán bộ phải tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ được giao để phấn đấu, là tiêu chí để đánh giá cán bộ.

Các cấp ủy phải chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sâu sát cơ sở, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho cơ sở nhất là những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm và làm phải có hiệu quả, nhất là Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong di chúc của Người: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải giữ gìn đảng ta thật sự trong sạch; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.” Bốn chữ “phải” và bốn chữ “thật” trong di chúc của Người là lời kêu gọi đảng viên và cán bộ ta, đây là mục tiêu, là mệnh lệnh mà đảng viên và cán bộ ta phải làm, là tiêu chí để cán bộ, đảng viên ta phải phấn đấu.

Chúng ta phải phấn đấu vì độc lập, tự do và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta phải phấn đấu vì Thủ đô Hòa bình, xứng đáng với Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Chúng ta phải phấn đấu vì sự phát triển của Quận Tây Hồ, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ