Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, Kết luận 66-KL/TW, Chỉ thị 43-CT/TW; sơ kết công tác Dân vận và Dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 03/07/2020 | 09:58  | View count: 528

Sáng ngày 02/7/2020, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TW, Kết luận 66-KL/TW, Chỉ thị 43-CT/TW; sơ kết công tác Dân vận và Dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Dự hội có đồng chí Phạm Hải Hoa - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Đinh Thị Phước - Phó Chủ thịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố; đồng chí Hồ Minh Tâm - Trưởng phòng đoàn thể và các hội Ban Dận vận Thành ủy; đồng chí Vũ Đình Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Chính sách Hội CCB Thành phố. Về phía quận Tây Hồ có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Trần Quang Đạo - UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ quận; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND phường, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TW, Kết luận 66-KL/TW, Chỉ thị 43-CT/TW, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận được tăng cường. Đến nay đã thành lập 91 Tổ dân vận khu dân cư do đ/c Bí thư Chi bộ làm Tổ trưởng. Hiện nay, 8/8 phường đều phân công đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác dân vận và làm Trưởng Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy đảng từ quận đến phường đã thường xuyên đổi mới về phương thức chỉ đạo, nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm vận động tập hợp Cựu chiến binh tiếp tục phấn đấu phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, phát huy tiềm năng, trí tuệ của Cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo Hội CTĐ từ quận đến cơ sở tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Tỷ lệ thu hút hội viên của Hội trên địa bàn đạt khá cao, vượt chỉ tiêu đề ra; tính đến ngày nay, toàn quận có 126 chi hội (tăng 12,2% so với năm 2010); 5.573 hội viên (tăng 12,6% so với năm 2010), 2.389 thanh thiếu niên CTĐ, 60 tình nguyện viên, 13 đội thanh niên xung kích CTĐ. Phong trào tương thân tương ái được nhân dân, các đơn vị, tổ chức tôn giáo hưởng ứng mạnh mẽ bằng nhiều hình thức cứu trợ, 10 năm qua, các cấp Hội CTĐ quận đã vận động quyên góp ủng hộ hỗ trợ kịp thời cho 44.704 lượt người với tổng số tiền 17 tỷ 145 triệu đồng.

Trong 06 tháng năm 2020, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực; đã triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, chú trọng đến các nội dung liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền đảm bảo đủ năng lực, hiệu quả; cải cách hành chính ngày càng “gần dân”, “sát dân”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong quan hệ với cơ quan, tổ chức và người dân. Hoạt động phối hợp giữa các cấp chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là việc triển khai nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể, trong đó có việc tích cực tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch hiệu quả, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị có 7 tập thể được khen thưởng có thành tích trong việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; 7 tập thể và 5 cá nhân được khen thưởng trong thực hiện 10 năm thực hiện Kết luận số 66, ngày 04/03/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; 6 tập thể, 4 cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”.

 

Đ/c Phạm Hải Hoa - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy trao thưởng tại Hội nghị

 

Đồng chí Phạm Hải Hoa - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy đề nghị Ban Dân vận Quận ủy tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phòng, chống dịch giai đoạn mới và thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tốt vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể về thực hiện các gói an sinh xã hội của Chính phủ để đến đúng đối tượng được thụ hưởng; nắm tình hình tư tưởng của nhân dân trên địa bàn quận trước, trong và sau Đại hội; tiếp tục đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; sơ tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận, Kết luận 114; củng cố, kiện toàn thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo, Đề án 212; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều chương trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ quận, kỷ niệm 25 năm thành lập quận Tây Hồ.

 

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

 

 

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo quận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Hải Hoa - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy và đề nghị đội ngũ làm công tác dân vận từ quận đến cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đội ngũ công an, quân sự trên địa bàn quận tập trung giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, quản lý chặt chẽ công tác tôn giáo, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp, điểm nóng ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị Đại hội. Đối với các phường cần tập trung triển khai nghị quyết Đại hội để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; đối với Ban Dân vận Quận ủy  tập trung xây dựng quy chế dân chủ trong công tác thuế, phối hợp với UBND quận phát hành tờ rơi tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn quận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vu chung của toàn quận trong năm 2020./.

Ban Tuyên giáo quận ủy