Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp
Ngày đăng 05/08/2020 | 16:55  | View count: 905

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc (từ ngày 04 - 05/8/2020), Đại hội Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua dự thảo các báo trình Đại hội: Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa V (nhiệm kỳ 2015- 2020), khẳng định những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V bằng nhiều chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Kết quả nổi bật thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của Quận trong nhiệm kỳ 2015- 2020 là: Các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu đều hoàn thành vượt mức nghị quyết đề ra. Kinh tế bình quân tăng 14,01%; thu ngân sách luôn vượt kế hoạch, tăng 3,6 lần so với nhiệm kỳ trước; 8/8 phường có nhà văn hóa – thư viện, 82/89 địa bàn dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng, đạt tỷ lệ 92,14%; có 03 phường được quận công nhận là “Phường Văn hóa”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hai Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố, ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức từ quận tới cơ sở được nâng lên, góp phần hình thành những chuẩn mực ứng xử văn hóa của người dân trên địa bàn quận. Vị trí xếp hạng giáo dục quận tăng từ 13/30 (năm 2015) lên vị trí 8/30 quận, huyện (năm 2019). Hiện có 23/25 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 92%, tăng 4 trường so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2. Mạng lưới y tế được củng cố về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ, duy trì, giữ vững chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế mức độ 2 tại 8/8 phường. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90,1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày đạt 100%; cung cấp nước sạch sinh hoạt đạt 100% các hộ dân trên địa bàn quận. Tỷ lệ các công trình xây dựng có phép đạt 99,2% tổng số công trình xây dựng, tỷ lệ xây dựng công trình được kiểm soát đạt 100%. Tỷ lệ điều tra, khám phá trọng án đạt 100%; thường án đạt 81,27%. Chỉ số cải cách hành chính của quận hằng năm đều tăng, hiện được xếp hạng 9/30 quận, huyện của Thành phố. Công tác giáo dục truyền thống, lịch sử Đảng được quan tâm, đến nay đã hoàn thành biên soạn cuốn sách “Quận Tây Hồ - 25 năm xây dựng và phát triển”; 8/8 phường đã hoàn chỉnh bổ sung, biên soạn lịch sử cách mạng Đảng bộ phường. Chủ động sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII) đảm bảo bài bản, khoa học. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 514 đảng viên, đạt tỷ lệ 114,2%.

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Cũng tại Đại hội, Đảng bộ quận Tây Hồ đã đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Trong đó, quận Tây Hồ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu quận Tây Hồ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Quận Tây Hồ đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025: Phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 14%. Trong đó, tốc độ tăng của giá trị sản xuất các ngành Thương mại - Dịch vụ chiếm 67% tổng giá trị sản xuất. Giá trị sản xuất nông nghiệp ngành trồng trọt theo giá thực tế trên 1ha đất bình quân đạt 240 triệu đồng. Tốc độ tăng thu ngân sách trung bình hàng năm đạt trên 10%.

Về văn hóa xã hội, quận Tây Hồ phấn đấu tỷ suất sinh thô dưới 12,37%; giảm tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống 6,5%; giữ vững tỷ lệ 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%. Duy trì không có hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố; tỷ lệ hộ dân được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”đạt trên 86,5%. Tỷ lệ dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 43,5%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; phấn đấu có thêm 3 phường được công nhận “Phường Văn hóa”.

Về xây dựng, quản lý đô thị, Quận phấn đấu tỷ lệ công trình xây dựng được kiểm soát đạt 100%; tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày đạt 100%; tỷ lệ người dân được cung cấp nước sạch đạt 100%.

Về quốc phòng, an ninh, nội chính, quận phấn đấu đảm bảo giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Điều tra, khám phá trọng án đạt 100%; thường án trên 82%; giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên 90%; tỷ lệ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%; duy trì 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về xây dựng Đảng, hàng năm kết nạp từ 90 đảng viên trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 75%; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 75% trở lên.

Cùng với đó, Quận Tây Hồ đã đặt ra 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá cần ưu tiên thực hiện. Trong đó, 02 khâu đột phá là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị quận tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị; tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; xây dựng và phát triển đô thị xanh - văn minh - hiện đại.

Các đại biểu đã bầu ra 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

 

Đ/c Đào Đức Toàn - PBT Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Quận khóa VI

 

Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ I (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khóa V đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy và đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020) được bầu giữ chức Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đồng chí Lê Quốc Thịnh làm Chủ nhiệm UBKT Quận ủy và 06 đồng chí Ủy viên UBKT Quận ủy.

Các đại biểu đã tiến hành bầu 09 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Trong đó, 01 đại biểu đương nhiên và 08 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết, dự thảo Chương trình hành động trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 -  2025).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy - Đào Đức Toàn thay mặt lãnh đạo Thành ủy trân trọng biểu dương những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ, Nhân dân quận Tây Hồ đã đạt được trong 5 năm qua và nhấn mạnh có ý nghĩa tạo động lực thúc đẩy phát triển mọi mặt của quận trong những năm tới, đóng góp vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Từ đó, đồng chí lưu ý dự báo ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn phức tạp, Thành phố cùng cả nước đứng trước nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đề nghị quận phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của quận để cụ thể hóa thành mục tiêu, định hướng phát triển phù hợp, vững chắc trong giai đoạn tới; quyết tâm xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, giữ vai trò địa phương đi đầu trong góp phần xây dựng Thủ đô.

Trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong Quận phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, xây dựng Quận Tây Hồ ngày càng phát triển bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ