Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Hội nghị báo cáo viên thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày đăng 24/08/2020 | 08:44  | View count: 197

Sáng ngày 20/8/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 với nội dung thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy là báo cáo viên hội nghị; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Trần Quang Đạo - UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ Quận; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận; đồng chí Nguyễn Hoài Long - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận và 140 đồng chí Báo cáo viên, tuyên truyền viên quận.

 

Toàn cảnh Hội nghị báo cáo viên thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tại hội nghị các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên quận đã được nghe đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những nội dung như: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ làn thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động và chỉ đạo triển khai xây dựng các Chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội. Trong số 26 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy có 11 Đảng bộ tổ chức Đại hội đại biểu; 6 Đảng bộ và 9 Chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội toàn thể Đảng viên. Nhìn chung các cấp ủy Đảng cơ sở đã nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm triển khai thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đúng Kế hoạch số 131-KH/QUTH, ngày 30/7/2019 của Quân ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI”, đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra. Đại hội Đảng bộ Quận lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua dự thảo các báo trình Đại hội: Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa V (nhiệm kỳ 2015- 2020), khẳng định những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020; bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ quận gồm 37 đồng chí.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã đề nghị các đồng chí Báo cáo viên, tuyên truyền viên quận tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Quận Tây Hồ ngày càng phát triển bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy