Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận
Ngày đăng 29/10/2020 | 08:39  | View count: 132

Trong hai ngày 26 và 27/10/2020, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Tây Hồ; các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận tới các đồng chí cán bộ, đảng viên các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội; quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Tây Hồ và những nội dung cơ bản các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội thành phố Hà Nộicó nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Tây Hồ và những nội dung cơ bản các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020 – 2025 tập trung vào các nội dung: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế; chú trọng phát triển ngành dịch vụ - du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các làng nghề truyền thống…

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Tây Hồ và những nội dung cơ bản các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong cơ quan, đơn vị. Thông qua việc học tập, quán triệt giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của các TCCS Đảng trực thuộc Quận nắm vững được kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó vận dụng, quán triệt, triển khai thực hiện tại chi bộ, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả./.

 Ban Tuyên giáo Quận ủy