Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Quận ủy Tây Hồ tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí cán bộ Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt Thành phố nghỉ hưu trên địa bàn và cán bộ chủ chốt quận, phường nghỉ hưu
Ngày đăng 28/01/2021 | 16:36  | View count: 143

Trước thềm Xuân mới Tân Sửu năm 2021, trong 02 ngày 26 và 27/01/2021, tại Hội trường tầng 2, Quận ủy - HĐND - UBND quận Tây Hồ đã tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí cán bộ Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt Thành phố nghỉ hưu trên địa bàn và cán bộ chủ chốt quận, phường nghỉ hưu.

Cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy và các đồng chí Trưởngcác phòng, ban, ngành thuộc quận.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo quận, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã chúc tết, chúc sức khỏe và báo cáo với các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí cán bộ Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt Thành phố nghỉ hưu trên địa bàn và cán bộ chủ chốt quận, phường nghỉ hưu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021. Trong đó những kết quả nổi bật là: Tổng thu ngân sách quận năm 2020 đạt 4.426 tỷ đồng, bằng 132% Kế hoạch năm, tăng 182% so với năm 2019. Trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 2.742 tỷ đồng, bằng 174% kế hoạch, thu thuế ngoài quốc doanh đạt kết quả cao nhất 5 năm trở lại đây. Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 1.248 tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch năm, tăng 115% so với năm 2019. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 729 tỷ đồng, bằng 96,3% kế hoạch. Quận đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách quận năm 2020 với số tiền 15,17 tỷ đồng dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, Quận đã hỗ trợ 2.758 người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền là 4.083 tỷ đồng; hỗ trợ cho hộ kinh doanh và người lao động gặp khó khăn với tổng kinh phí là 5,435 tỷ đồng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống Covid – 19. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo của quận có bước phát triển toàn diện, cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, toàn quận có 23/25 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 92%. Công tác chăm lo hỗ trợ người có công, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, trẻ em được thực hiện tốt. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng – đô thị, đầu tư xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng sáng – xanh – đẹp. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác tư pháp đạt kết quả tốt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện, góp phần làm cho diện mạo đô thị  ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác tư pháp đạt kết quả tốt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến.Hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước của chính quyền được nâng lên rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Với những kết quả đã đạt được, đồng chí mong muốn các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí cán bộ Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt Thành phố nghỉ hưu trên địa bàn và cán bộ chủ chốt quận, phường nghỉ hưu sẽ tiếp tục theo dõi, đóng góp những ý kiến quý báu cho Quận để góp phần tạo động lực mới đưa quận Tây Hồ phát triển nhanh, bền vững và tin tưởng trong năm 2021, Đảng bộ và Nhân dân Tây Hồ sẽ giành được nhiều thắng lợi mới.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ nghỉ hưu đã cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo quận và đề xuất các ý kiến, giải pháp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Quận thành trung tâm dịch vụ - du lịch - văn hóa của Thủ đô./.

 Ban Tuyên giáo Quận ủy