Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Kỳ họp thứ 15 HĐND Quận Tây Hồ khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 19/03/2021 | 14:51  | View count: 124

Ngày 15/3/2021, HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuân - Phó Ban kinh tế - ngân sách HĐND Thành phố; đồng chí Trần Hợp Dũng – Phó Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội HĐND Thành phố; đồng chí Đỗ Anh Tuấn – TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quận; Về phía Quận Tây Hồ có đồng chí Lê Thị Thu Hằng – TUV, Bí thư Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ các phường và 150 đại biểu cử tri.

Tại kỳ họp HĐND quận Tây Hồ đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tây Hồ đối với đồng chí Đỗ Tuấn Anh để đảm nhiệm nhiệm vụ mới là Giám đốc Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội, theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Phùng Thị Mỹ Ngà - Phó Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ khẳng định trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy, sự phối hợp hiệu quả của UBND – UB MTTQ quận và các đơn vị trên địa bàn quận, hoạt động HĐND quận đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; thực hiện đúng chức năng bàn và quyết định các vấn đề quan trọng của quận theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức tốt các hoạt động giám sát, khảo sát, kiểm tra, giải trình theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, hoạt động tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của Luật tiếp công dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND quận luôn chủ động đổi mới trong hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả như: Xây dựng chương trình kế hoạch công tác, tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, giám sát chuyên đề thường xuyên, tổ chức phiên giải trình phù hợp với tình hình nhiệm vụ của quận; phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND quận bảo đảm chặt chẽ, không trùng lặp các nội dung trong hoạt động giám sát.Trong nhiệm kỳ qua, HĐND quận đã tổ chức 14 kỳ họp; ban hành 103 nghị quyết; tổ chức 7 phiên giải trình; 71 cuộc giám sát, khảo sát tại 525 đơn vị. Kết quả có 2.267/2.384 kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND quận được thực hiện, đạt 95,1%. Từ năm 2018, hai tháng một lần, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với UBND, Thường trực HĐND các phường rà soát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết kiến nghị cử tri. Đến nay, 202/309 kiến nghị thuộc thẩm quyền của quận và 85/164 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương và Thành phố đã được giải quyết; tổng số kiến nghị của các phường trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 1.945 kiến nghị, UBND các phường đã giải quyết được 1.343/1945 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp phường, đạt tỷ lệ 69%.; Thường trực HĐND đã tiếp 47 lượt công dân, tiếp nhận 41 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đã chuyển đơn và đôn đốc giải quyết theo thẩm quyền của các có quan, đơn vị…

Tại kỳ họp, các đại biểu cho rằng, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận, HĐND quận cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự để hiệp thương, giới thiếu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và được nhân dân tín nhiệm. Có ý kiến đại biểu cho rằng từ tháng 7/2021 sẽ không còn HĐND cấp phường nên cần có sự phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND quận; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng của hội nghị tiếp xúc cử tritheo chuyên đề để phát huy tính dân chủ, trí tuệ của mỗi đại biểu trong việc bàn và quyết định các biện pháp, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 của quận…

Tại kỳ họp, HĐND quận Tây Hồ đã thông qua Tờ trình của UBND quận về việc điều chỉnh tên danh mục một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công quận Tây Hồ năm 2021; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh danh mục một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công quận Tây Hồ năm 2021.

Nhân dịp này, HĐND quận, đã khen thưởng 18 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND Quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

BTGQU