Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Ban Chỉ đạo Quận Tây Hồ họp rà soát, đánh giá việc triển khai và công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 19/03/2021 | 15:18  | View count: 195

Để chuẩn bị bước vào đợt cao điểm triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng ngày 19/3/2021, Ban chỉ đạo bầu cử Quận Tây Hồ đã tổ chức họp đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban chỉ đạo và các tiểu ban bầu cử quận. Chủ trì đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng ban chỉ đạo quận.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nghe đồng chí Trần Quang Đạo – UVTVQU, Chủ tịch UBMTTQ quận báo cáo kết quả tổ chức các bước hiệp thương bước một, bước hai giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chuẩn bị cho những bước tiếp theo; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – QUV, Trưởng phòng Nội vụ quận báo cáo phân chia các khu vực bỏ phiếu và công tác chuẩn bị, rà soát nhân sự thành lập các tổ bầu cử; chuẩn bị tập huấn đối với các ban bầu cử quận và tổ bầu cử tại các phường thuộc quận đảm bảo đúng thời gian qui định. Đồng chí Phùng Mỹ Ngà – Phó chủ tịch HĐND quận báo cáo kế hoạch giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban chỉ đạo cũng đã nghe các đồng chí Trưởng Công an quận và Chỉ huy trưởng quân sự quận báo cáo công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai tổ chức bầu cử trên địa bàn quận. 

Các đồng chí Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, tiểu ban giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiểm tra công quyền và tiểu ban tổng hợp, thi đua – khen thưởng, cơ sở vật chất đã báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quận.

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử quận ghi nhận, đánh giá cao công tác triển khai của các đơn vị, cơ bản bước đầu hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hơn trong quá trình chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và các Tiểu ban cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện thật tốt, bám sát các nội dung theo Kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ theo qui định của Luật. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc chủ động báo cáo, đề xuất ý kiến với Thường trực Quận ủy và Ban chỉ đạo để kịp thời giải quyết./. 

BTGQU