Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đăng 19/03/2021 | 22:09  | View count: 224

Chiều ngày 19/3/2021, tại trụ sở Quận ủy Tây Hồ, Ban Thường trực UBMTTQ quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên, Bí thư  Quận ủy,  Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử quận; ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy; ông Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận; bà Phùng Mỹ Ngà- Phó Chủ tịch HĐN quận; bà Trần Lan Hương – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Ông Lê Quốc Thịnh –UVBTV, chủ nhiệm UBKTQU; Ông Nguyễn Thanh Tịnh - UVBTV QU, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ;  Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Trưởng Phòng Nội vụ quận. Ông Trần Quang Đạo – UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận cùng 02 đ/c PCT UBMTTQ quận chủ trì hội nghị. Đại biểu chính thức có 22 người, gồm Ban thường trực UB MTTQ quận và đại diện lãnh đạo của 17 tổ chức thành viên.

Tại Hội nghị Ban thường trực UBMTTQ quận Tây Hồ đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện bước 2 của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và tình hình người tự ứng cử và danh sách trích ngang. Hồ sơ giới thiệu, các biên bản, dánh sách trích ngang được ghi chép đầy đủ nội dung, trình tự, thủ tục, diễn biến hội nghị; Thành phần, số lượng đại biểu được thực hiện đúng quy định. Tỷ lệ tín nhiệm tại hội nghị cử tri nơi công tác rất cao (67/68 người đạt 100%, 01 trường hợp 97,14%); Không có trường hợp nào dưới 50%. Các vấn đề cần xác minh: Không có. 

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện giới thiệu đủ 68 người, cơ bản đúng cơ cấu định hướng và đảm bảo cơ cấu kết hợp theo phân bổ. Trong đó, Đại biểu Nữ là 38người ( 55,88%); Đại biểu trẻ 35 (51,47%); Đại biểu người ngoài Đảng: 12 (17.65%); Đại biểu tái cử: 13 (38,24 %); Tôn giáo có 02 người (2,94%) ; Dân tộc: 01người (1,47%). 

Về trình độ chuyên môn Tiến sỹ, Thạc sỹ  có 25 người (36,76%); Đại học: 43 người (66.24%); Trình độ Cử nhân, Cao cấp LLCT có 23 người (33,82%);  Trung cấp LLCT có 24 người  (35,29%); Sơ cấp LLCT có 12 (17,65%).

Hội nghị biểu quyết nhất trí lập danh sách sơ bộ 

Hội nghị thảo luận về tiêu chuẩn, chất lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định về độ tuổi, trình độ chuyên môn, chính trị và là những người có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và thành tích, kinh nghiệm công tác và đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận theo điều 7, Luật Chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019 và không thuộc các trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND theo điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Chất lượng đại biểu lần này cao hơn nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ đại biểu có trình độ Trên Đại học là 36,76% (cao hơn 24,92%).

Tại Hội nghị, 100% đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 68 người đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị của quận giới thiệu đảm bảo cơ cấu định hướng và cơ cấu kết hợp.

Hội nghị đã bàn và thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện bước 4, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 68 người ứng cử đại biểu HĐND quận vào ngày 23/3/2021.

Nguyễn Thục Lương-MT