Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp chuyên đề năm 2022 HĐND quận Tây Hồ quyết nghị các nội dung quan trọng
Ngày đăng 17/05/2022 | 13:07  | View count: 201

Sáng 17/5, HĐND Quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 6 - kỳ họp chuyên đề thứ 2 của năm 2022 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Quận Tây Hồ cùng với Thủ đô và cả nước triển khai nhiệm vụ trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Quận ủy, HĐND, UBND Quận, sự vào cuộc chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, Quận Tây Hồ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

Cụ thể, kinh tế được khôi phục, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 324,518 tỷ đồng bằng 32,5% tăng 10,5% (tăng 30,927 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thương mại - dịch vụ-du lịch đạt 26, 759 tỷ đồng, đạt 38,5% tăng 8,8 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 2.623 tỷ 439 triệu đồng, bằng 102,62% dự toán năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 98 tỷ, bằng 13,1% so với kế hoạch năm.

 

Các hoạt động văn hóa - xã hội, du lịch, dịch vụ từng bước được mở trở lại để tiến tới “bình thường hóa”, nổi bật là việc Quận đã khởi động trở lại Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ tại Phố đi bộ Trịnh Công Sơn từ ngày 7/5/2022; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp phường và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao để tuyên truyền, chào mừng Đại hội thể thao  Đông Nam Á - SEA Games 31.

 


Toàn cảnh Kỳ họp chuyên đề HĐND Quận Tây Hồ

 

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND Quận đã nghiên cứu, thảo luận và thống nhất thông qua 03 Nghị quyết về việc: bầu bổ sung 01 Phó chủ tịch UBND; miễn nhiệm 04 ủy viên UBND do nghỉ hưu và chuyển công tác; bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND đã được điều động bổ nhiệm, giữ chức vụ trưởng phòng chuyên môn của UBND Quận với tinh thần nhất trí cao. Theo đó, với tỉ lệ tán thành cao, đồng chí Bùi Thị Lan Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, các đại biểu cũng nhất trí thông qua 02 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 08 dự án; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thực hiện đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI đã đề ra.Đc Lê Thị Thu Hằng, TUV, Bí thư quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cùng thường trực Quận uỷ

tặng hoa chúc mừng các đc nhận nhiệm vụ mới và chia tay

các đc được điều động bổ nhiệm

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí thư quận ủy, Chủ tịch  HĐND quận đề nghị Thường trực HĐND và UBND khẩn chương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố phê chuẩn kết quả bầu bổ sung phó chủ tịch UBND Quận theo quy định. UBND Quận và các cơ quan, đơn vị có sự thay đổi về nhân sự chủ chốt khẩn chương hoàn thiện việc phân công nhiệm vụ mới, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Tổ công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Quận. Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận, các đồng chí Ủy viên UBND Quận mới được bầu bổ sung tại kỳ họp chuyên đề HĐND quận sớm nắm bắt công việc, khắc phục những khó khăn, tiếp tục phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

 

Đồng chí Chủ tịch  HĐND quận  cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu HĐND Quận tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Kỳ họp, nhất là nội dung các Nghị quyết của HĐND Quận đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND Quận vừa ban hành, đặc biệt là đối với những dự án cải tạo sửa chữa vườn hoa, làm đẹp cảnh quan hạ tầng của Quận mới được Thành phố phân cấp cho Quận thực thiện theo quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội; các dự án về tu bổ, tôn tạo di tích; dự án phục dựng mô hình làng nghề truyền thống làm giấy Dó (giai đoạn 2) để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cũng như tạo điểm đến cho du lịch Quận Tây Hồ theo định hướng phát triển của Quận.

 

Đề nghị UBND Quận khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND Quận thông qua tại Kỳ họp.

Trung tâm VH-TT&TT