Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Quận Tây Hồ: Hội nghị chuyên đề Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 21/09/2022 | 18:04  | View count: 310

Chiều ngày 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ tổ chức hội nghị chuyên đề thông qua một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Sinh – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Hằng - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tích cực thảo luận, tham gia ý kiến đóng vào dự thảo Quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo Quy định quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lan Hương - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy trình bày tóm tắt những điểm mới của dự thảo Quy chế Quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 so với Quy chế được ban hành theo Quyết định số 45-QĐ/QU ngày 24/8/2020. Đồng thời, trình bày những điểm mới về Quy định quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử so với Quy định số 1541-QĐ/QUTH ngày 23/8/2019 của Quận ủy. Theo đó, dự thảo Quy chế làm việc mới gồm 5 chương, 25 điều (tăng 6 điều so với Quy chế làm việc cũ: 5 chương, 19 điều). Dự thảo Quy định quản lý cán bộ mới gồm 8 chương, 34 điều (giảm 02 chương, tăng 01 điều so với Quy định cũ: 10 chương, 33 điều).

Đồng chí Đỗ Thanh Tùng - QUV, Trưởng Phòng Nội vụ phát biểu ý kiến tại hội nghị

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, hội nghị có 10 ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung 02 Dự thảo trình Ban Chấp hành. Các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo và ghi nhận, đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị tài liệu xin ý kiến đóng góp vào dự thảo theo bảng, biểu khoa học, dễ nghiên cứu. Đồng thời tham gia ý kiến đề nghị làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy tổng hợp, làm rõ các ý kiến thảo luận  tại hội nghị 

Tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao đổi, giải thích, làm rõ các ý kiến tham gia phát biểu và yêu cầu Ban Tổ chức Quận ủy tiếp thu, trao đổi, làm rõ các ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo Quy định quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc sửa đổi Quy chế làm việc và Quy định quản lý cán bộ là việc làm có ý nghĩa quan trọng, giúp xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị căn cứ thực hiện đảm bảo các Quy định. Đồng chí ghi nhận, đánh giá các ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Quận ủy và đề đề nghị Ban Tổ chức Quận ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo trình Thường trực Quận ủy ký ban hành và chỉ đạo thực hiện.

BTGQU