Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Hội nghị tổng kết 15 năm triển khai công tác tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017
Ngày đăng 01/09/2017 | 15:07  | View count: 1074

Sáng ngày 29/8/2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm triển khai công tác tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Quyết - Phó giám đốc Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội; Phạm Xuân Tài - Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quận; Nguyễn Tiến Hưng - thành viên Ban đại diện - Phó Giám đốc Phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Tây Hồ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND 8 phường, các hội đoàn thể phường và Tổ trưởng các Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết 15 năm triển khai tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 trên địa bàn quận. Báo cáo nêu rõ: 15 năm qua, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, Ban đại diện HĐQT NHCSXH đã được thành lập, đi vào hoạt động để chỉ đạo công tác triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn. Hiện nay, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận có 18 thànhviên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận làm Trưởng Ban, cùng các thành viên là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND 8 phường chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận.

Trải qua 15 năm hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận Tây Hồ, được sự quan tâm của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban ngành, đoàn thể thuộc quận, UBND các phường và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác triển khai tín dụng chính sách đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận nói riêng và Thủ đô nói chung. Trên địa bàn quận Tây Hồ đối tượng vay vốn tập trung chủ yếu vào 04 chương trình tín dụng: cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ mới thoát nghèo và cho vay hộ cận nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua 15 năm, doanh số cho vay đạt 389tỷ đồng, với 21.825 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ là 310 tỷ đồng; tổng dư nợ đến 30/6/2017 đạt 86tỷ đồng với 2.547 hộ vay đang dư nợ, tăng 79 tỷ đồng so với thời điểm mới thành lập. Bình quân mỗi năm Ngân hàng CSXH quận giải ngân cho khoảng hơn 1.593 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ vượt qua ngưỡng nghèo, bình quân mỗi năm tạo hơn 1.000 việc làm mới, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập.

Giai đoạn tới, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quận hướng tới: Tập trung các nguồn lực Trung ương, Thành phố và quận triển khai có hiệu quả chất lượng tín dụng ưu đãi; phấn đấu tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 9 - 10%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%, không phát sinh nợ quá hạn. 100% tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, từ đó góp phần cùng UBND quận thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Tham luận của đại diện các đơn vị tại hội nghị đã làm rõ thêm các kết quả đạt được và đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quận, góp phần tích cực trong thực hiện xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Phạm Văn Quyết - Phó giám đốc Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội; Phạm Xuân Tài - Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quận ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nỗ lực của các thành viên Ban đại diện thời gian qua đã góp phần vào thành tích giảm nghèo, tạo việc làm, tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ và Thủ đô. Đồng thời, các đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quận và UBND các phường cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới, đáng chú ý là: công tác tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu, cần tuyên truyền sâu rộng tại địa bàn các phường để các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng nắm bắt các thông tin. Bên cạnh đó, NHCSXH cần phối hợp với UBND phường rà soát các đối tượng một cách thường xuyên, chặt chẽ, lập danh sách trình Thường trực quận ủy, Thường trực HĐND xem xét để chuyển vốn sang Ngân hàng CSXH giải ngân. Công tác cho vay phải bình xét đúng quy trình, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay. Các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quận, UBND các phường tiếp tục tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách, góp phần đạt hiệu quả cao trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân trong thời gian qua, tại hội nghị đã có 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017 được khen thưởng.