Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Quận Tây Hồ xây dựng Tuyến phố đảm bảo An toàn thực phẩm có kiểm soát
Ngày đăng 10/09/2018 | 18:05  | View count: 157

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND quận Tây Hồ về “Xây dựng thí điểm tuyến phố Tô Ngọc Vân thành tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ năm 2018”, từ ngày 09/8 đến ngày 31/8/2018, UBND quận đã tiến hành gắn biển “Tuyến phố An toàn thực phẩm có kiểm soát” và “Cơ sở An toàn thực phẩm có kiểm soát” cho 41 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại tuyến phố Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ.

           Để duy trì Tuyến phố đảm bảo An toàn thực phẩm có kiểm soát, 100% cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên tuyến phố Tô Ngọc Vân phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu, đó là: Ký cam kết thực hiện 10 tiêu chí tuyến phố An toàn thực phẩm có kiểm soát; niêm yết công khai nguồn gốc thực phẩm; giấy chứng nhận/ký cam kết cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; có đầy đủ trang phục riêng cho nhân viên; trang thiết bị chế biến, bảo quản thực phẩm, lưu mẫu thức ăn, có dụng cụ chứa đựng rác thải vệ sinh…

          UBND quận đã chỉ đạo sát sao UBND phường Quảng An tổ chức giám sát thường xuyên các tiêu chí đã đặt ra nhằm xây dựng tuyến phố Tô Ngọc Vân trở thành Tuyến phố An toàn thực phẩm có kiếm soát.

Trịnh Thị Mai Thu - Phòng Y tế