Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Hội LHPN Quận tập huấn Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”
Ngày đăng 11/09/2018 | 11:02  | View count: 270

Sáng ngày 11/9/2018, Hội LHPN Quận tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2028 - 2025”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội đồng thời là báo cáo viên trực tiếp tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Ngọc Anh – QUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy. Tham dự Hội nghị là các đồng chí UVBCH, chi hội trưởng phụ nữ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn Quận.

Tại Hội nghị đồng chí báo cáo viên đã giới thiệu về Đề án trong đó tập trung làm rõ bối cảnh, lịch sử 4 cuộc cách mạng công nghiệp và các nội dung chi tiết của Đề án. Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2028 - 2025” được xây dựng trên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của TW, Thành phố về hồ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; từ cơ sở thực tiễn đó là đặc điểm thuận lợi, khó khăn của phụ nữ trong phát triển kinh tế, vai trò của phụ nữ và thực trạng phụ nữ tham gia phát triển kinh tế. Trong Đề án đã cụ thể các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp để cán bộ Hội các cấp tham gia triển khai Đề án được hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Ban Tuyên giáo Quận ủy