Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Huy động tiết kiệm tại Điểm giao dịch lưu động - Giải pháp giúp người dân gửi tiết kiệm thuận lợi đồng thời là giải pháp huy động nguồn vốn để cho vay hiệu quả
Ngày đăng 13/09/2018 | 16:49  | View count: 275

Chủ trương huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch lưu động đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình nghèo, các đối tượng chính sách khác và người dân có cơ hội tích lũy từ những nguồn thu nhập nhỏ thành khoản tiền tiết kiệm lớn hơn, làm nguồn vốn để trả nợ ngân hàng, cũng như trang trải các khoản chi phí của gia đình khi cần thiết.

Sau một thời gian thực hiện việc huy động tiền gửi tiết kiệm từ hộ vay thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn, để tận dụng được mạng lưới rộng khắp các Điểm giao dịch lưu động cũng như đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã nghiên cứu ban hành văn bản số 3815/NHCS-KHNV Ngày 30/09/2016 về việc Hướng dẫn quy trình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch.Theo văn bản này, khách hàng gửi tiền là các cá nhân Việt Nam gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam tại các điểm giao dịch lưu động tại phường.

Đối với địa bàn quận Tây Hồ, khách hàng có thể gửi và rút tiền tiền tiết kiệm tại Điểm giao dịch lưu động được đặt tại Ủy ban nhân dân các phường theo lịch giao dịch cố định hàng tháng. Khi gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi tương đương với lãi suất tiền gửi cùng kỳ của các Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước khác trên địa bàn. Ngoài ra, mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu NHCSXH đang áp dụng là tương đối thấp so với mức tối thiểu của nhiều ngân hàng thương mại khác; mức gửi sẽ do khách hàng lựa chọn, không thấp hơn 500.000 đồng và khách hàng có thể rút trước hạn theo quy định.

Một điều đặc biệt là khi gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH, khách hàng được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật và được cán bộ Ngân hàng hướng dẫn, phục vụ tận tình, chu đáo.

Kể từ khi triển khai huy động tiết kiệm đến nay, đối với NHCSXH quận Tây Hồ nói riêng, việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch lưu động đã có kết quả.100% số phường trên địa bàn quận đều có số dư tiền gửi tiết kiệm. Đến hết tháng 8 năm 2018, toàn quận đã huy động được 13,237 tỷ đồng với 313 sổ tiết kiệm. Kết quả cho thấy 34 tháng từ khi triển khai văn bản đến nay là chưa dài cho một chính sách, nhưng chính sách đã thật sự đi vào cuộc sống.

Phương thức huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch lưu động vừa gần gũi, vừa thuận tiện cho người dân nên nhiều hộ gia đình nghèo và các đối tượng chính sách, cũng như người dân tại các phường khi có những khoản tiền nhỏ cũng đã mạnh dạn gửi vào NHCSXH quận Tây Hồ. Hơn nữa, việc huy động tiền gửi Tiết kiệm được thực hiện nhanh gọn ngay tại Điểm giao dịch lưu động đặt tại Hội trường Ủy ban nhân dân các phường, vì vậy, quy trình thực hiện luôn được đảm bảo thật an toàn và hiệu quả, người dân không phải mất thời gian đi lại xa xôi nên đã không ngại ngần gửi những món tiền tiết kiệm, kể cả là món tiền nhỏ.

Từ đây, những khoản tiền này không chỉ giúp người nghèo và các đối tượng chính sách bước đầu có tiền tích lũy để làm nguồn vốn trả nợ, trả lãi tiền vay ngân hàng, trang trải các khoản chi phí của gia đình khi cần thiết mà còntạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang cần vốn sản xuất kinh doanh có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, được vay vốn để sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, đồng thời góp phần không nhỏ đảm bảo chủ chương chính sách vì an sinh xã hội của đất nước được toàn Đảng toàn dân cùng quan tâm chung tay xây dựng và thực hiện.

                                                                   NHCSXH quận Tây Hồ