Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Quận Tây Hồ tập trung các hoạt động trợ cấp, tặng quà tặng quà cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019
Ngày đăng 21/01/2019 | 10:21  | View count: 455

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ và Chương trình công tác năm 2018 của UBMTTQ quận Tây Hồ. Tuy quận Tây Hồ đã không còn hộ nghèo nhưng Ban Thường trực UBMTTQ quận đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành Lao động thương binh xã hội, ....

       Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ và Chương trình công tác năm 2018 của UBMTTQ quận Tây Hồ. Tuy quận Tây Hồ đã không còn hộ nghèo nhưng Ban Thường trực UBMTTQ quận đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành Lao động thương binh xã hội, rà soát và đề xuất trợ cấp tết từ các nguồn quỹ các gia đình Hộ cận nghèo, Nạn nhân chất độc da cam dioxxin; người khuyết tật và gia đình Hội viên Hội người mù… có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019;

       Ủy ban MTTQ quận phối hợp với Liên đoàn lao động, Hội người mù, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, Hội Người Khuyết tật, Phòng Lao động thương binh và các tổ chức xã hội quận, đã Trích từ quỹ vì người nghèo của quận 66.800.000đ trao quà cho 125 trường hợp là các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các hội viên, cán bộ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn rủi do đột xuất, ốm đau lâu ngày, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 trong đó: 37 hộ cận nghèo mức 1.000.000đ/ hộ; 07 hộ mới thoát nghèo: 500.000đ/1 hộ; 10 CBCNVC đặc biệt khó khăn 500.000đ/ 1 hộ; 20 nạn nhân chất độc mầu da cam, 15 Hội viên người mù; 16 Hội viên CTNXP đặc biệt khó khăn, 20 người khuyết tật mức quà 300.000đ/ 1 người. Đối với Hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sẽ do UBND các phường tổ chức trao; các đối tượng còn lại Ủy ban MTTQ phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị để tổ chức trao. Bắt đầu từ ngày 05/01/2019 đến nay, MTTQ quận đã phối hợp với các đơn vị và UBND các phường đã tổ chức trao toàn bộ các phần quà tết từ nguồn quỹ Vì người nghèo của quận đến tận tay các gia đình.

       Với tinh thần chăm lo, chia sẻ khó khăn, động viên những người nghèo, người có hoàn cảnh kém may mắn, từ nay cho đến Tết Nguyên đán Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các phường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban MTTQ các phường phối hợp với UBND các phường rà soát, tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư chung tay tổ chức các hoạt động thiết thực để chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rủi ro đột xuất để mọi người, mọi nhà đều có Tết và không ai bị bỏ lại phía sau. 

Thục Lương

UB MTTQ Quận Tây Hồ