Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2018
Ngày đăng 29/01/2019 | 09:19  | View count: 1887

Ngày 22/01/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Quyết - Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Xuân Tài - Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ - Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH quận Tây Hồ chủ trì Hội nghị.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, với sự tham mưu chặt chẽ của NHCSXH quận Tây Hồ đối với BĐD HĐQT NHCSXH quận, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt 149.419 triệu đồng, tăng 45.061 triệu đồng so với năm 2017. Trong đó, nguồn vốn quản lý đạt 125.020 triệu đồng, tăng 31.371 triệu đồng so với năm 2017; nguồn vốn huy động đạt 24.399 triệu đồng, tăng 13.690 triệu đồng so với năm 2017. Hiện tại, NHCSXH quận Tây Hồ đang thực hiện 03 chương trình tín dụng với tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt 125.002 triệu đồng trên 2.731 hộ vay, tăng 31.353 triệu đồng và 192 hộ vay so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt 33,5%. Chất lượng tín dụng tốt vẫn tiếp tục được duy trì, không có nợ quá hạn. Công tác ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể (HĐT) tiếp tục khẳng định tính ưu việt và sự phù hợp với hoạt động tín dụng chính sách với tổng dư nợ ủy thác cho vay đạt 124.902 triệu đồng, chiếm 99,92% tổng dư nợ cho vay. Công tác kiểm tra, giám sát, triển khai hoạt động của các HĐT cũng như chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn đã dần đi vào ổn định và ngày càng nâng cao, thể hiện rõ vai trò làcánh tay nối dài của NHCSXH đem vốn tín dụng chính sách đến với người dân.

          Phát biểu tại Hội nghị, bên cạnh các kết quả hoạt động khả quan NHCSXH quận đã đạt được, các đại biểu cũng đánh giá cao hiệu quả xã hội tích cực mà nguồn vốn tín dụng chính sách đem lại trên địa bàn quận Tây Hồ. Trong năm 2018, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, đã có 1.874 lượt hộ được vay vốn với số tiền đã giải ngân trên 86.456 triệu đồng; trong đó 677 lượt hộ mới thoát nghèo, trên 1.194 lượt hộ gia đình và chủ dự án vay vốn để giải quyết việc làm, 03 hộ vay vốn mua nhà ở xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong tăng trưởng kinh tế hàng năm của địa phương và góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

          Để giữ vững và phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tại hội nghị, các đại biểu nhất trí triển khai một số mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2019, trong đó đảm bảo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quận có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và đáp ứng tốt nhất các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng theo các chính sách, quy định của Chính phủ; phấn đấu tăng trưởng dư nợ năm 2019 đạt 27% (khoảng 35 tỷ đồng) và hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; đảm bảo chất lượng tín dụng, không phát sinh nợ quá hạn; tăng cường công tác phối hợp giữa các các ngành, các HĐT nhận uỷ thác tổ chức thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ tín dụng, lồng ghép với việc hổ trợ kỹ thuật, khuyến công, khuyến nông… và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, duy trì và phát huy nghề truyền thống và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH quận một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động tín dụng chính sách đối với tăng trưởng kinh tế cũng như công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ đồng thời đề xuất NHCSXH thành phố Hà Nội, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận quan tâm bố trí thêm nguồn vốn cho NHCSXH quận đảm bảo mục tiêu tiêu tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách nhằm góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ