Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2019
Ngày đăng 13/08/2019 | 11:10  | View count: 727

Nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý thức của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội… UBND Quận Tây Hồ ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 31/7/2019 về tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn quận năm 2019.

          Theo đó, về nội dung thi, sẽ tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm hệ thống truyền thanh của phường về nội dung công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng, ngõ phố sạch đẹp. Tổ chức kiểm tra chấm điểm tại các phường, tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải. Tổng vệ sinh định kỳ toàn quận, trân các trục đường chính, đường xuyên tâm đảo bảo đường ngõ, phố luôn sạch đẹp.

         Vận động nhân dân thu gom, vận chuyển rác thải tồn động tại các khu dân cư, các điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu vực họp chợ và các điểm công cộng nơi quy định. Ra quân tổng vệ sinh trong các ngõ xóm, các công viên, vườn hoa, nơi vui chơi công cộng, các điểm di tích danh thắng.

         Thu dọn tác, phế thải tồn đọng trong các khu dân cư. Vận động các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa, chỉnh trang, trang hoàng làm xanh, sạch, đẹp trụ sở đơn vị mình thiết thực hưởng ứng cuộc thi. Xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông như: mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường,… Tiếp tục triển khai, duy trì thường xuyên việc tổng vệ sinh môi trường hang tuần vào chiều thứ 6 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sang thứ 7 hàng tuần tại các khu dân cư.

        UBND quận thành lập 02 đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra, chấm điểm các phường, thời gian từ 7/9/2019 đến 26/10/2019. Trên cơ sở chấm điểm của các tuần, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tổng hợp kết quả để đề xuất UBND quận ra quyết định khen thưởng.

        Cơ cấu giải thưởng gồm có: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 05 giải Ba.

        Phòng Văn hóa và Thông tin quận là đơn vị thường trực, tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” năm 2019 trên địa bàn quận. Xây dựng các tiêu chí chấm điểm, quy chế, thể lệ chấm thi, thang điểm cho cuộc thi.

       Phòng Tài Chính - Kế hoạch quận phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận biên soạn tài liệu tuyên truyền về cuộc thi chuyển các phường tuyên truyền trên loa truyền thanh.

       UBND các phường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp năm 2019” trên địa bàn phường; tổ chức tuyên truyền về cuộc thi trên hệ thống loa truyền thanh của phường và qua các cuộc họp tại cơ sở; tiếp tục triển khai, duy trì thường xuyên việc tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào chiều thứ 6 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sáng thứ 7 hàng tuần tại các khu dân cư./.

Ban Tuyên giáo quận ủy