Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Giá xăng tiếp tục giảm thêm hơn 500 đồng/lít
Ngày đăng 16/08/2019 | 16:03  | View count: 150

Chiều 16/8/2019, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng hơn 500 đồng/lít và giảm giá các loại dầu từ 519 đồng/lít đến 1.855 đồng/kg.

         Cụ thể, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu ở mức 500 đồng/lít . Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

          Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: giảm 544 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 514 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 519 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 570 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 1.855 đồng/kg.

          Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.358 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.405 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.504 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 15.396 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.072 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 16-8-2019.

          Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 1-8, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 316 đồng/lít đến 377 đồng/lít; giảm giá dầu mazut 53 đồng/kg nhưng tăng nhẹ giá dầu hỏa và diesel.

BBT