Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Tăng cường chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN năm 2019.
Ngày đăng 22/08/2019 | 07:50  | View count: 261

Ngày 12/8/2019, UBND Thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 3419/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN năm 2019.

          Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu và chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019. Đồng thời chỉ đạo tích cực thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đó là:

          - Phát động đợt sinh hoạt, vận động đảng viên thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gương mẫu tham gia BHXH tự nguyện.

          - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai đợt cao điểm từ nay đến ngày 31/12/2019 phấn đấu bình quân mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 25 người tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với cơ quan Bưu điện, BHXH các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; rà soát, đối chiếu và hướng dẫn người tham gia BHYT kê khai, bổ sung chính xác, đầy đủ thông tin theo hướng dẫn Liên ngành của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Thành phố.

          - UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế đạt 100%; đưa chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm của từng cơ sở giáo dục.

          - Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo 100% sinh viên tham gia BHYT.

          Trên cơ sở đó, UBND quận, huyện, thị xã quyết liệt chỉ đạo thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đóng, trốn đóng BHXH trên địa bàn, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính làm cơ sở để xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

                                                          Ban Tuyên giáo quận ủy