Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người cao tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo
Ngày đăng 27/08/2019 | 10:37  | View count: 349

Liên Sở Giao thông vận tải và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn về việc phát hành, quản lý và sử dụng miễn phí phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

         Theo đó, thẻ miễn phí được sử dụng trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn có trợ giá do thành phố quản lý, được cấp cho người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người thuộc hộ nghèo. Trẻ em dưới sáu tuổi được sử dụng miễn phí không cần cấp thẻ. Về thời hạn, đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, thẻ có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp; với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng trong vòng một năm.

          So với quy định cũ, quy định này mở rộng đối tượng được miễn phí tới các đối tượng là người cao tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Theo thống kê, trên địa bàn Thủ đô hiện có khoảng 700 nghìn người cao tuổi và 64 nghìn nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

BBT