Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Ngày đăng 28/08/2019 | 10:01  | View count: 245

Trong năm học 2019-2020, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh, sinh viên (HSSV) là bao nhiêu tiền? Trong trường hợp HSSV đóng cả năm, nếu lương cơ sở, được điều chỉnh thì HSSV có phải đóng bổ sung không? Nguyễn Văn Chính(Hà Nam)

Trả lời:

          Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT hằng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở. ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, đối tượng đóng 70% còn lại.

          Kể từ ngày 1-7-2019, theo quy định của Chính phủ, mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng.

          Như vậy, mức đóng BHYT HSSV cho năm học 2019-2020, áp dụng từ ngày 1-7-2019 tính trên mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. HSSV có thể lựa chọn phương thức đóng như sau:

          1/ Đóng BHYT cho 3 tháng: Mức đóng là 201.150 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, HSSV chỉ phải đóng 140.805 đồng);

          2/ Đóng BHYT cho 6 tháng: Mức đóng là 402.300 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, HSSV chỉ phải đóng 281.610 đồng);

          3/ Đóng BHYT cho 9 tháng: Mức đóng là 603.450 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, HSSV chỉ phải đóng 422.415 đồng);

          4/ Đóng BHYT cho 12 tháng: Mức đóng là 804.600 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, HSSV chỉ phải đóng 563.220 đồng).

          Khi đã tham gia BHYT cho cả năm học 2019-2020 (tham gia 12 tháng) nếu Nhà nước có điều chỉnh mức cơ sở thì HSSV và ngân sách nhà nước sẽ không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở đối với thời gian đã đóng BHYT.

          Đóng BHXH tự nguyện một lần cho nhiều năm

          Ngoài cách đóng hằng tháng hay theo quý, theo năm, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện có thể đóng một lần cho nhiều năm không? Mức đóng trong trường hợp này được tính thế nào? Thời điểm nào thì được hưởng lương hưu? Trần Thị Thu Lan (Hà Nội)

          Trả lời:

          Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã quy định rõ các phương thức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện.

          Theo đó, ngoài việc được lựa chọn một trong các phương thức: đóng hằng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn:

          - Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

          - Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

          Thí dụ 1: Bà A tính đến tháng 3-2017 đủ 55 tuổi và có 15 năm 9 tháng đóng BHXH. Bà A có nguyện vọng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và lựa chọn phương thức đóng hằng tháng. Đến tháng 4-2017 bà A 55 tuổi 1 tháng và có 15 năm 10 tháng đóng BHXH. Tháng 5-2017 bà A lựa chọn phương thức đóng một lần cho 4 năm 2 tháng còn thiếu và đóng ngay trong tháng này. Như vậy, tính đến hết tháng 5-2017, bà A 55 tuổi 2 tháng và có 20 năm đóng BHXH, đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Thời điểm tính hưởng lương hưu của bà A kể từ tháng 6-2017.

          - Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu hơn 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định (đóng hằng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần) cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

          Thí dụ 2: Ông B tính đến tháng 8-2016 đủ 60 tuổi và có 8 năm đóng BHXH. Ông B có nguyện vọng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và lựa chọn phương thức đóng 2 năm một lần cho giai đoạn từ tháng 9-2016 đến tháng 8-2018. Tháng 9-2018 ông B có đủ 10 năm đóng BHXH và đóng một lần cho 10 năm còn thiếu. Như vậy, tính đến hết tháng 9-2018, ông B có 20 năm đóng BHXH, đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Thời điểm tính hưởng lương hưu của ông B kể từ tháng 10-2018.

BBT