Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 14/10/2019 | 16:59  | View count: 256

Chiều ngày 11/10/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

     Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo các TCCS Đảng trực thuộc; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ngành khối khoa giáo và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ.

        Tại Hội nghị các ý kiến phát biểu thống nhất cao với đánh giá kết quả công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã cảm ơn, tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tuyên giáo 9 tháng đầu năm của Ban Tuyên giáo Quận ủy. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đồng chí phụ trách tuyên giáo cơ sở và các khối khoa giáo tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ nay đến cuối năm 2019 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

    Thứ nhất, tiếp tục tham mưu cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, hiệu quả công tác giáo dục chính, tư tưởng. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

    Thứ hai, tập trung tuyên truyền thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước, của thủ đô, của quận và các phường năm 2019 và các chỉ tiêu của Đại hội các cấp.

      Thứ ba, tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

      Thứ tư, nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn phức tạp, nhạy cảm tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; chủ động tổ chức định hướng ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

      Thứ năm, thực hiện tuyên truyền, triển khai Đề án 21 góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động và phản ánh kịp thời, trung thực, sinh động, theo sát lộ trình, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy