Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Chung quanh cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt mới
Ngày đăng 04/03/2020 | 15:26  | View count: 60

Bộ Công thương vừa có văn bản gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về năm phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt (BGBLĐSH) nhằm hoàn chỉnh các phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ngay trong tháng 3 này. Trong văn bản, Bộ Công thương cũng đề xuất chọn phương án biểu giá điện năm bậc thang thay biểu giá sáu bậc hiện hành vì vừa khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, lại khắc phục được tình trạng hóa đơn tiền điện biến động trong những tháng đổi mùa.

Năm phương án “hạ bậc” biểu giá điện

Thời gian qua, có nhiều ý kiến của người dân, doanh nghiệp và cả các chuyên gia về việc cần xem xét lại cơ cấu BGBLĐSH, trong đó tập trung vào nghiên cứu cải tiến rút gọn số bậc thang tính tiền điện (hiện nay là sáu bậc thang) để phù hợp thực tế sử dụng điện của người tiêu dùng. Ngoài ra, cũng có một số ý kiến đề nghị mức sản lượng bậc 1 lên 100 kW giờ phù hợp nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của người dân. Do đó, Quốc hội và Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công thương phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh, sửa đổi BGBLĐSH.

Thực hiện chỉ đạo, Bộ Công thương đề xuất năm phương án cải tiến cơ cấu BGBLĐSH theo hướng giảm số bậc thang, tăng mức tiêu thụ ở bậc thang đầu tiên và xem xét khoảng cách giữa các bậc là cần thiết. Đó là những phương án gồm một bậc thang, ba bậc thang, bốn bậc thang và hai phương án năm bậc thang. Cụ thể, phương án một bậc thang với giá bằng mức giá điện bình quân hiện hành cho sinh hoạt là 1.897 đồng/kW giờ. Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 201 kW giờ/tháng trở lên (theo thống kê khoảng 6,7 triệu hộ) phải trả ít đi từ 8 nghìn đến 330 nghìn đồng/hộ/tháng. Ngược lại, những hộ sử dụng từ 0 - 200 kW giờ/tháng (khoảng 18,6 triệu hộ) lại phải trả thêm từ 17 nghìn - 36 nghìn đồng/hộ/tháng. Bên cạnh đó, số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội cũng tăng lên do giá điện của bậc 1 được điều chỉnh tăng. Phương án 2 đưa ra cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt bao gồm ba bậc thang, trong đó giá điện bậc 1 từ 0 - 100 kW giờ, bậc 2 từ 101 - 400 kW giờ, bậc 3 từ 401 kW giờ trở lên. Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 301 kW giờ/tháng trở lên (khoảng 3,1 triệu hộ) sẽ trả ít đi từ 45 nghìn - 62 nghìn đồng/hộ/tháng; trong khi những hộ sử dụng từ 0 - 300 kW giờ/tháng (khoảng 22,3 triệu hộ) sẽ phải trả thêm từ 4 nghìn - 30 nghìn đồng/hộ/tháng. Trong phương án bốn bậc thang, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 51-100, 201-300 và 301-400 kW giờ/tháng (khoảng 10,3 triệu hộ) sẽ giảm từ 267 nghìn - 32 nghìn đồng/hộ/tháng. Nhưng những hộ sử dụng từ 0-50, 101- 200 và từ 401 kW giờ/tháng trở lên (khoảng 15,3 triệu hộ) lại phải trả thêm từ 1 nghìn - 105 nghìn đồng/hộ/tháng.

Phương án năm bậc thang được cơ quan soạn thảo đưa ra hai kịch bản. Trong kịch bản 1, giá điện bậc 1 (cho 0 - 100 kW giờ) được giữ như mức giá bậc 1 theo biểu giá hiện hành, bậc 2 từ 101 - 200 kW giờ, bậc 3 từ 201 - 400 kW giờ, bậc 4 từ 401 - 700 kW giờ, bậc 5 từ 701 kW giờ trở lên. Theo kịch bản này, sẽ chỉ có 0,46 triệu hộ (chiếm 1,8%) dùng 701 kW giờ/tháng trở lên phải trả tăng thêm 29 nghìn đồng/hộ/tháng, còn lại không tăng hoặc được giảm tiền điện phải trả. Đối với kịch bản thứ hai, giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi; gộp bậc 1 và bậc 2 với giá điện g