Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Tây Hồ triển khai Kế hoạch an toàn giao thông năm 2020
Ngày đăng 21/05/2020 | 17:08  | View count: 42

       Ngày 29/4/2020, Ban An toàn gia thông Quận đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền an thông trên địa bàn năm 2020. Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông; tạo sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm tải tai nạn giao thông trên địa bàn Quận Tây Hồ. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nêu cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các quy định về nồng độ cồn, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

           Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền đó là:

          1. Lĩnh vực giao thông đường bộ

          - Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2029 của Chính Phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt,…

          - Tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong Nhân dân; trọng tâm tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận, đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là thanh, thiếu niên về quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe”, “thắt dây an toàn khi đi ô tô”, “đội mũ bảo hiểm khi đi ô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”.

          - Đối với người dân ven các tuyến đường, tuyến phố: không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, không treo đặt biển quảng cáo, làm mái che mái vẩy gây cản trở giao thông; không vứt rác ra đường; gương mẫu trong các hành vi văn hóa giao tông.

          - Đối với người đi bộ: đi bộ trên vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định; quan sát kỹ khi đi đường nhất là khi qua nút giao thông; không tụ tập dưới lòng đường.

          - Đối với người điều khiển phương tiện giao thông: không vi phạm quy định về nồng độ cồn, quy định về tốc độ; không vượt đèn đỏ; không đi vào đường cấm, ngược chiều; không phóng nhanh vượt ẩu; không vi phạm làn đường, vạch sơn, không đi xe trên hè phố; dùng còi phù hợp, dừng, đỗ đúng nơi quy định; nhường đường khi tham gia giao thông.

          2. Lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

          - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 và sửa đổi bổ sung năm 2014; Nghị định số 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan; Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

          - Tăng cường tuyên truyền các quy chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại các phường có hoạt động đường thủy. Tập trung vào các nội dung: Chấp hành nghiêm việc đăng lý, đăng kiểm; không chở quá số người quy định; người điều khiển, người ngồi trên đò, thuyền phải mặc áo phao hoặc sử dụng phao cứu sinh. Xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với Bình yên sông nước”; “Bến đò kiểu mẫu an toàn” ở các phường có hoạt động đường thủy nội địa.

          3. Tuyên truyền các văn bản, chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như:

          Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Các quy định về an toàn giao thông trong Luật Phòng, chống tác hại của rượi, bia; Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2030.

          - Nội dung tuyên truyền:

          + Về các biện pháp bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông và văn hóa đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường trật tự an toàn giao thông, bảo đảm đường thông, hè thoáng; tuyên truyền các quy định quản lý lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong;

          + Tuyên truyền các chuẩn mực thái độ, hành vi tuân thủ các quy tắc, quy định của pháp luật trong quản lý đô thị và khi tham gia giao thông;

          + Tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, chú trọng tuyên truyền, biểu dương gương người tốt – việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án kịp thời các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật giao thông; đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền với các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô, của Quận, nhằm khơi dậy niềm tự hào và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

          Theo đó trong Kế hoạch cũng nêu rõ đối tượng, phạm vi và hình thức tuyên truyền. Đồng thời phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị trong phối hợp thực hiện hiệu quả Kế hoạch trong năm 2020. UBND quận giao Phòng Quản lý đô thị là cơ quan thường trực của Ban ATGT Quận, tham mưu UBND quận các văn bản chỉ đạo, báo cáo; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các phòng, Ban, ngành, UBND các phường và các đơn vị thuộc quận.

BBT