Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2020
Ngày đăng 23/06/2020 | 14:00  | View count: 51

1 . Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai hiệu quả học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy nhiệm kỳ 2020 -2025; chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. 

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc địa bàn, theo dõi sát diễn biến những hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, phần tử cơ hội chống đối chính trị, kịp thời tham mưu giải pháp và tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội.

4. Tuyên truyền công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ; chủ động rà soát các phương án đảm bảo an toàn trong các cơ quan, đơn vị trường học và trong dân cư.

5. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng:  

- Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6)

-  Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6)

-  Ngày Môi trường thế giới (05/6)

- 62 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2020)

- Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6)

- Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).                         

Ban tuyên giáo quậ n ủy