Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 12/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND quận về “Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018-2020”
Ngày đăng 30/06/2020 | 16:45  | View count: 28

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2016; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/20, tại kỳ họp thứ Chín HĐND quận, khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021( ngày 19/12/2019) đã ban hành Nghị quyết về việc “Thành lập đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 12/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND quận về “Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018-2020”.

Từ ngày 13/2 đến ngày 06/3/2020 Đoàn giám sát đã khảo sát, giám sát tại 05 điểm cung cấp thực phẩm an toàn, 07 nhà hàng kinh doanh ăn uống, phòng Y tế, phòng Kinh tế quận và UBND 8 phường. Đoàn đã có  báo cáo  số 11/BC-TTHĐND ngày  29/5/2020 về kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 12/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND quận về “Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018 - 2020” trình kỳ họp thứ Mười HĐND quận.

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn giám sát, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND quận và ý kiến tiếp thu, giải trình của lãnh đạo UBND quận, HĐND quận đã thống nhất ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát như sau:

 Những kết quả đạt được:

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận đã được UBND quận, phòng Kinh tế, phòng Y tế và Đảng ủy, HĐND, UBND 8 phường quan tâm triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện đã phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và người tiêu dùng. Công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ. Hoạt động phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm được tăng cường và có hiệu quả cao hơn. Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm được đẩy mạnh. Hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng được nâng cao và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Công tác phát triển hệ thống kinh doanh dịch vụ an toàn được quan tâm hơn. Trên địa bàn quận hiện có 75 cửa hàng, siêu thị cung cấp sản phẩm an toàn cho nhân dân, trong đó: 41 cửa hàng kinh doanh trái cây gắn biển nhận diện hộ kinh doanh trái cây sạch; 05/08 phường có 01 cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch theo chuỗi và có sự kiểm soát của cơ quan nhà nước; 14 cửa hàng sản xuất bánh Trung thu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 15 siêu thị và các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong nhiều năm qua trên địa bàn quận không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Công tác quản lý nhà nước về ATTP có sự tiến bộ vượt bậc: năm 2017 quận Tây Hồ chấm điểm xếp hạng an toàn thực phẩm đạt 96,5/100 điểm, đứng thứ 11/12 khối; năm 2018, quận chấm điểm xếp hạng an toàn thực phẩm đạt 103/105 điểm, đứng thứ 3/12 khối; năm 2019 quận Tây Hồ đạt 105/105 điểm, đứng thứ Nhất Thành phố và được nhận Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội về công tác an toàn thực phẩm.

Ủy ban MTTQ quận đã xây dựng kế hoạch liên tịch thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2016 - 2020. Hàng năm, Ủy ban MTTQ quận đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác an toàn thực phẩm; đồng thời hàng tháng đưa nội dung giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm vào nội dung giám sát thường xuyên của MTTQ phường và thanh tra nhân dân các phường. Qua đó, đã được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng lên. Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức các lớp tập huấn lựa chọn thực phẩm và ký cam kết cho các thành viên của hội thực hiện 3 sạch và tuyên truyền trên hệ thống Fanpage của hội. Tuyên truyền các đơn vị, tổ chức, cá nhân của hộ kinh doanh online về thực phẩm chấp hành đúng các quy định và phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Trung tâm Y tế quận tổ chức 14 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm cho người chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận với tổng số trên 500 người tham gia; biên soạn 24 bài tuyên truyền về an toàn thực phẩm; cấp phát 2.156 tờ rơi và 09 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

Ban quản lý chợ quận Tây Hồ đã thực hiện tuyên truyền và treo băng zôl hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, cấp phát tờ rơi và tổ chức ký cam kết an toàn thực phẩm 100% các hộ kinh doanh.

Những tồn tai, hạn chế:

- Một số cơ sở kinh doanh có thái độ không hợp tác với đoàn kiểm tra đóng cửa không cho đoàn kiểm tra tiếp cận khu vực kinh doanh.

- Một số hộ kinh doanh trái cây bán hàng tại vỉa hè, lòng đường, không đảm bảo điều kiện bảo quản, vệ sinh, an toàn thực phẩm; điều kiện hạ tầng trong các chợ dân sinh chưa đầu tư đồng bộ; một số chợ cóc vẫn tồn tại; việc sản xuất kinh doanh sản phẩm trong một số cơ sở hay một số hộ dân còn chưa đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, hàng hóa thực phẩm còn kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm tự phát trong các cơ sở sản xuất và các hộ dân kinh doanh thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.

- Chưa hoàn thành xong điểm cung cấp thực phẩm an toàn tại phường Tứ Liên, Quảng An; phường Xuân La chưa giới thiệu được địa điểm cung cấp thực phẩm an toàn.

- Chế độ thông tin báo cáo của UBND các phường với các phòng chuyên môn và UBND quận chưa nề nếp.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Một bộ phận người tiêu dùng vẫn dễ dãi khi mua và sử dụng các thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sử dụng các thực phẩm chế biến, chứa đựng trong các dụng cụ được làm bằng vật liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Nhận thức của một bộ phận người chế biến, kinh doanh thực phẩm còn hạn chế, thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm nên còn vi phạm các quy định an toàn thực phẩm.

Hội đồng nhân dân quận đề nghị UBND quận, phòng Y tế, phòng Kinh tế, UBND 8 phường và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Đối với UBND quận

- Duy trì hoạt động của BCĐ an toàn thực phẩm quận đảm bảo theo quy định; kiểm tra hoạt động của BCĐ an toàn thực phẩm các phường, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của BCĐ các phường đảm bảo đúng quy định; duy trì nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị với UBND quận.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm, văn bản luật và các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh… trên địa bàn quận trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, UBND các phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm cho người quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn chức năng hướng dẫn và đề xuất hỗ trợ các chủ cửa hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện các thủ tục, điều kiện kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật. Lập trang Web riêng cho hồ sơ công bố trên cổng thông tin điện tử của quận và kiến nghị UBND thành phố đưa quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố vào Quyết định  công bố danh mục thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của quận.

- Tăng cường các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của quận nhằm hạn chế nhiều đoàn kiểm tra tại một cơ sở, đơn vị.

- Chỉ đạo phòng Kinh tế làm việc với Sở Công thương sớm phê duyệt chủ trương các điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát của nhà nước tại phường Tứ Liên, Quảng An; đồng thời làm việc với phường Xuân La để giới thiệu điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát của nhà nước.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời thực hiện tái kiểm tra, có văn bản yêu cầu, hướng dẫn cơ sở được kiểm tra khắc phục các lỗi thiếu sót được phát hiện qua kiểm tra. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm cần xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn thực phẩm, xác định rõ nội dung phong trào, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện.

- Để tạo điều kiện cho các phòng chuyên môn trong công tác đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, tham mưu giúp UBND quận, đề nghị UBND quận chỉ đạo UBND các phường thống nhất thành phần Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm phường và phân công đồng chí Phó chủ tịch văn hóa- xã hội làm Phó ban Thường trực BCĐ an toàn thực phẩm phường; bố trí 01 cán bộ UBND phường thực hiện tiếp nhận, tổng hợp các nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thực phẩm; duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ.

Đối với phòng Kinh tế

- Chủ động, tích cực làm việc với Sở Công Thương đồng ý chủ trương các điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát của nhà nước tại phường Quảng An, Tứ Liên; đồng thời đề nghị phường Xuân La giới thiệu địa điểm để phát triển điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát của nhà nước. 

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, tập huấn đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

 - Tích cực tham mưu UBND quận quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố đưa vào Quyết định bộ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của quận, đồng thời lập trang Web riêng cho hồ sơ công bố trên cổng thông tin điện tử của quận.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời thực hiện tái kiểm tra, có văn bản yêu cầu, hướng dẫn cơ sở được kiểm tra khắc phục các lỗi thiếu sót sau kiểm tra. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định.

- Rà soát khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 12/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND quận về “Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020” tại mục 7, phần II.

Đối với phòng Y tế

- Hàng năm, đề nghị phòng tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch riêng về phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận; tích cực phối hợp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân, UBND các phường trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua về an toàn thực phẩm.

- Tham mưu rõ ràng, chi tiết, cụ thể hơn các nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận; đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với các thành phần đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm của quận. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời thực hiện tái kiểm tra, có văn bản yêu cầu, hướng dẫn cơ sở được kiểm tra khắc phục các lỗi thiếu sót sau kiểm tra. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm cần xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định.

- Rà soát khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 12/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND quận về “Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020” tại mục 7, phần II.

 Đối với UBND các phường

- Duy trì họp Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm theo quy định, phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo; lập sổ ghi đầy đủ biên bản họp BCĐ.

- Nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chi bộ các khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, các hộ kinh doanh…chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các kế hoạch chuyên đề an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Lập và lưu trữ hồ sơ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát phường cần ban hành báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát để các đơn vị biết và khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời báo cáo UBND quận.

- Thống nhất thành phần Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm phường và giao nhiệm vụ Phó ban chỉ đạo thường trực cho đồng chí Phó chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội. Phân công nhiệm vụ cho 01 cán bộ UBND phường thực hiện tiếp nhận, tổng hợp các nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thực phẩm. Duy trì chế độ thông tin báo cáo nghiêm túc đối với UBND quận.

- Riêng đối với phường Xuân La đề nghị rà soát các điểm đất công và phối hợp với phòng Kinh tế để giới thiệu điểm đất để phát triển điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát của nhà nước trên địa bàn phường. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời thực hiện tái kiểm tra, đối với các cơ sở đã kiểm tra, có mắc lỗi nhắc nhở khắc phục các lỗi thiếu sót sau kiểm tra góp phần nâng cao hiệu lực của chính quyền phường. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm cần xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định.

- Rà soát khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 12/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND quận về “Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020” tại mục 7, phần II.

Đối với Đảng ủy, HĐND các phường:

Đề nghị Đảng ủy, HĐND các phường có Nghị quyết lãnh đạo UBND phường thực hiện tốt đảm bảo an toàn thực phẩm; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của UBND phường; kịp thời kiến nghị Quận ủy, HĐND, UBND, quận giải quyết các vấn đề về đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp trên.

Về tổ chức thực hiện:

HĐND quận giao UBND quận chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại các kỳ họp cuối năm HĐND quận.

HĐND giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

                                                                                               Trần Lan Hương

                                                                    Phó chủ tịch HĐND quận